Select Page

تعیین دامنه سیستم مدیریت کیفیت استاندارد IATF 16949

تعیین دامنه سیستم مدیریت کیفیت استاندارد IATF 16949 - businesstk.com

تعیین دامنه سیستم مدیریت کیفیت استاندارد IATF 16949

استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016 – (IATF 16949:2016)

امروزه در شرکت ها و کسب و کارها، با توجه به نیاز برای همراستایی با استانداردهای جهانی و همکاری میان صنایع مرتبط و ایجاد یکپارچگی درونی، نیاز به پیاده سازی استانداردهای بین المللی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
شرکت افق پویان توسعه با بهره گیری از خبرگان صنعتی و متخصصان علمی با مشاوره های تخصصی به شما در برنامه ریزی، اجرا، پیاده سازی و ارزیابی استانداردها کمک خواهد کرد.

4-3- تعیین دامنه ی سیستم مدیریت کیفیت

سازمان باید حدود و کاربرد سیستم مدیریت کیفیت را برای ایجاد دامنه آن تعیین نماید.
هنگام تعیین دامنه، سازمان باید به موارد زیر توجه نماید:

الف- شرایط خارجی و داخلی اشاره شده در 1-4
ب- الزامات طرف های ذینفع اشاره شده در 2-4

پ- محصولات و خدمات سازمان.
سازمان باید تمامی الزامات این استاندارد بین المللی را، چنانچه در دامنه ی تعیین شده سیستم مدیریت کیفیت قابل اجرا باشند، اعمال نماید.
دامنه سیستم مدیریت کیفیت سازمان باید به عنوان اطلاعات مکتوب در دسترس بوده و حفظ شود. دامنه باید تنوع محصولات و خدمات را تحت پوشش قرارداده، و توجیه غیرکاربردی بودن هر یک از الزامات این استاندارد بین المللی در دامنه را ارائه نماید.
ادعای انطباق با این استاندارد بین المللی تنها هنگامی قابل پذیرش است که الزامات تعیین شده به عنوان غیرکاربردی، توانایی یا مسئولیت کسب اطمینان سازمان از انطباق محصولات و خدمات مربوطه و افزایش رضایت مشتری را تحت تأثیر قرار ندهد.

4-3-1- تعیین دامنه ی سیستم مدیریت کیفیت-تکمیلی

فرآیندهای پشتیبان، چه در محل باشند یا دور از محل (مانند مراکز طراحی، دفتر مرکزی شرکت، و مراکز توزیع)، باید در دامنه ی سیستم مدیریت کیفیت QMS دیده شده باشد.
تنها استثنای مجاز برای این استاندارد QMSخودرو مربوط به الزامات طراحی و توسعه محصول در ،ISO 9001بخش 8-3 می باشد. کنارگذاری باید توجیه شود و به عنوان اطلاعات مدون (ایزو 9001را ببینید، بخش 7-5)حفظ شود.

 

استثنای مجاز شامل انجام طراحی فرآیند ساخت نمی شود.

4-3-2- الزامات خاص مشتری

الزامات خاص مشتری باید ارزیابی شده و مشمول دامنه ی سیستم مدیریت کیفیت سازمان شده باشد.

 

 

متن  کامل استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016

(0-1) کلیات استاندارد IATF 16949 و (0-2 اصول مدیریت کیفیت)

(0-3) رویکرد فرآیندی در استاندارد IATF 16949

(0-4) ارتباط با سایر استانداردهای سیستم مدیریت استاندارد IATF 16949

(1 و 2) دامنه و  مراجع الزامی استاندارد IATF 16949
(3) اصطلاحات و تعاریف استاندارد IATF 16949

(4) محیط سازمان

(4-1 و 2) شناخت سازمان و محیط آن و درک نیازمندی ها

(4-3) تعیین دامنه سیستم مدیریت کیفیت

(4-4) سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن

(5) رهبری

(5-1) رهبری و تعهد
(5-2) خط مشی
(5-3) نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی

(6) طرح ریزی

(6-1) اقدامات رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها
(6-2) اهداف کیفی و طرح ریزی تحقق آن ها
(6-3) طرح ریزی تغییرات

(7) پشتیبانی

(7-1) منابع
(7-2) صلاحیت
(7-3) آگاهی
(7-4) ارتباطات
(7-5) اطلاعات مکتوب

(8) عملیات

(8-1) طرح ریزی و کنترل اجرایی
(8-2) الزامات مربوط به محصولات و خدمات
(8-3) طراحی و توسعه محصولات و خدمات
(8-4) کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات تأمین شده بیرونی
(8-5) تولید و ارائه خدمات
(8-6) ارائه محصولات و خدمات
(8-7) کنترل خروجی های نامنطبق

(9) ارزیابی عملکرد

(9-1) پایش، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی
(9-2) ممیزی داخلی
(9-3) بازنگری مدیریت

(10) بهبود

(10-1) نظارت، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی
(10-2) عدم انطباق و اقدامات اصلاحی
(10-3) بهبود مستمر

شرکت افق پویان توسعه آماده همکاری در زمینه های متعدد خدمات مدیریت با شرایط ویژه می باشد که بعضی از این خدمات عبارت اند از:

• طراحی ابزارهای مدیریت

– داشبوردهای مدیریت سازمانی
– داشبوردهای مدیریت استراتژی 
– داشبورد ارزیابی و اولویت گذاری خرید، تملک و ادغام شرکت ها

سایر خدمات شرکت افق پویان توسعه عبارتند از:

واحد مستقل خدمات مدیریت استراتژی

واحد مستقل خدمات حسابداری مدیریت

واحد مستقل خدمات مدیریت ریسک

واحد مستقل خدمات عارضه یابی و توسعه سازمانی

واحد مستقل خدمات ارزیابی و ارزشگذاری سازمان ها

خدمات مشاوره برنامه ریزی استراتژی

خدمات مشاوره مدل کسب و کار

خدمات مشاوره ساختار سازمانی

خدمات مشاوره مدیریت برند

خدمات مشاوره توسعه کسب و کار

خدمات مشاوره قیمت گذاری

خدمات مشاوره مدیریت محصول

خدمات مشاوره خرید، ادغام و مشارکت (M&A)

خدمات مشاوره برنامه بازاریابی و مارکتینگ پلن

خدمات مشاوره برنامه ریزی فروش

خدمات مشاوره مدیریت نوآوری

شرح مختصر:
تعیین دامنه سیستم مدیریت کیفیت استاندارد IATF 16949 در سازمان باید حدود و کاربرد سیستم مدیریت کیفیت را برای ایجاد دامنه آن تعیین شود. هنگام تعیین دامنه باید…

منبع:
International Automotive Task Force

Keywords:
تعیین دامنه سیستم مدیریت کیفیت استاندارد IATF
دامنه سیستم مدیریت کیفیت استاندارد IATF
تعیین دامنه سیستم مدیریت کیفیت استاندارد IATF 16949
تعیین دامنه سیستم مدیریت کیفیت استاندارد
دامنه سیستم مدیریت کیفیت استاندارد IATF 16949

 

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

فرآیند توسعه محصول

فرآیند توسعه محصول جدید در صنایع غذایی با مطالعه شرکت های استان تهران

فرآیند توسعه محصول جدید در صنایع غذایی با مطالعه شرکت های استان تهران   نویسندگان:   محسنی کیاسری مصطفی, فرتاش کیارش*, مرادیان...

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

نمایشگاه دام و طیور دبی 2022 AgraME - https://businesstk.com

نمایشگاه دام و طیور دبی 2022 AgraME

نمایشگاه دام و طیور دبی 2022 AgraME نمایشگاه دام و طیور دبی (AgraME) از ۰۳ الی ۰۴ آبان ۱۴۰۱ در شهر دبی کشور امارات متحده عربی...
شرکت یونیلیور ایران

شرکت یونیلیور ایران سهامی خاص

شرکت یونیلیور ایران سهامی خاص شرکت یونیلیور ایران – ترویج زندگی پایا برای همه تاریخچه شرکت یونیلیور ایران شرکت یونیلیور ایران از...
1400 06 17 خدمات مشاوره استراتژی 004

مشاوره استراتژی

1400 06 17 خدمات مشاوره عارضه یابی 006
1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت برند 002
1400 06 17 خدمات مشاوره Business Model 005

مشاوره

Business Model

1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت محصول 003

مشاوره مدیریت محصول

1400 06 17 خدمات مشاوره Marketing Plan 003

مشاوره

Marketing Plan

1400 06 17 خدمات مشاوره قیمت گذاری 003
1400 06 17 نوآوری 003 scaled

نیاز روز نوآوری

1400 06 17 کارآفرینی 007

نیاز روز کارآفرینی

1400 06 17 عارضه یابی 002

نیاز روز عارضه‌یابی

1400 06 17 پسا کرونا 002

نیاز روز پسا کرونا

1400 06 17 محیط زیست 003

نیاز روز محیط زیست

1400 06 19 ادج استراتژی 002

نیاز روز Edge Strategy

EnglishPersian