Select Page

دامنه و مراجع الزامی استاندارد IATF 16949

دامنه و مراجع الزامی استاندارد IATF 16949 - businesstk.com

دامنه و مراجع الزامی استاندارد IATF 16949

استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016 – (IATF 16949:2016)

امروزه در شرکت ها و کسب و کارها، با توجه به نیاز برای همراستایی با استانداردهای جهانی و همکاری میان صنایع مرتبط و ایجاد یکپارچگی درونی، نیاز به پیاده سازی استانداردهای بین المللی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
شرکت افق پویان توسعه با بهره گیری از خبرگان صنعتی و متخصصان علمی با مشاوره های تخصصی به شما در برنامه ریزی، اجرا، پیاده سازی و ارزیابی استانداردها کمک خواهد کرد.

بخش -1دامنه

دامنه

این استاندارد بین المللی الزامات سیستم مدیریت کیفیت سازمان را در مواقع زیر مشخص می نماید:
الف- نیاز به اثبات توانایی در ارائه محصولات و خدمات که الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی دارای کاربرد را به طور دائمی برآورده می سازد، و
ب- با هدف افزایش رضایت مشتری از طریق کاربرد موثر سیستم، شامل فرآیندهای بهبود سیستم و اطمینان از انطباق آن ها با الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی قابل کاربرد.

تمام الزامات این استاندارد بین المللی عمومی هستند و برای هر سازمان، صرف نظر از نوع یا اندازه ی آن، یا محصولات و خدماتی که فراهم می کند؛ کاربرد دارد.

تبصره 1- در این استاندارد بین المللی، اصطلاحات ”محصول“ یا ”خدمت“ تنها برای محصول یا خدمات نظر گرفته شده یا مورد نیاز مشتری اطلاق می شود.

تبصره 2- الزامات قانونی و مقرراتی می تواند با عنوان الزامات قانونی بیان شود.

1-1- دامنه، بخش تکمیلی صنعت خودرو برای ایزو 9001ویرایش 2015

این استاندارد OMSصنعت خودرو الزامات سیستم مدیریت کیفیت برای طراحی و توسعه، تولید، و به هنگام موضوعیت، مونتاژ، نصب و راه اندازی، و خدمات محصولات مرتبط با خودرو، از جمله محصولات با نرم افزار تعبیه شده را تعریف می نماید.
این استاندارد OMSصنعت خودرو برای سایت های سازمان که در آن تولید قطعات تولیدی مشخص شده ی مشتری، قطعات خدمات، و (یا) قطعات جانبی ایجاد می شوند، به کار برده می شود.
این استاندارد OMSصنعت خودرو باید در سراسر زنجیره ی تامین صنعت خودرو به کار برده شود.

بخش -2مراجع الزامی

2- مراجع الزامی

مدارک زیر، در کل یا جزئیات، مبانی ارجاع شده در این مدرک بوده و برای استفاده از آن ضروری هستند.
در مورد مراجع دارای تاریخ، فقط ویرایش ذکر شده کاربرد دارد. در مورد مراجع بدون تاریخ، آخرین ویرایش از مدرک اشاره شده (شامل هر نوع اصلاحیه) کاربرد دارد.
ایزو 9000ویرایش 2015سیستم های مدیریت کیفیت-مبانی و واژگان

1-2- مراجع اصلی و اطلاعاتی

پیوست الف- طرح کنترل- یک بخش اصلی از این استاندارد OMSصنعت خودرو است.
پیوست ب- کتاب شناسی تکمیلی صنعت خودرو- برای آگاهی است که اطلاعات اضافی در نظر گرفته شده برای دستیاری درک یا استفاده از این استاندارد OMSصنعت خودرو را فراهم می نماید.

 

متن  کامل استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016

(0-1) کلیات استاندارد IATF 16949 و (0-2 اصول مدیریت کیفیت)

(0-3) رویکرد فرآیندی در استاندارد IATF 16949

(0-4) ارتباط با سایر استانداردهای سیستم مدیریت استاندارد IATF 16949

(1 و 2) دامنه و  مراجع الزامی استاندارد IATF 16949
(3) اصطلاحات و تعاریف استاندارد IATF 16949

(4) محیط سازمان

(4-1 و 2) شناخت سازمان و محیط آن و درک نیازمندی ها

(4-3) تعیین دامنه سیستم مدیریت کیفیت

(4-4) سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن

(5) رهبری

(5-1) رهبری و تعهد
(5-2) خط مشی
(5-3) نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی

(6) طرح ریزی

(6-1) اقدامات رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها
(6-2) اهداف کیفی و طرح ریزی تحقق آن ها
(6-3) طرح ریزی تغییرات

(7) پشتیبانی

(7-1) منابع
(7-2) صلاحیت
(7-3) آگاهی
(7-4) ارتباطات
(7-5) اطلاعات مکتوب

(8) عملیات

(8-1) طرح ریزی و کنترل اجرایی
(8-2) الزامات مربوط به محصولات و خدمات
(8-3) طراحی و توسعه محصولات و خدمات
(8-4) کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات تأمین شده بیرونی
(8-5) تولید و ارائه خدمات
(8-6) ارائه محصولات و خدمات
(8-7) کنترل خروجی های نامنطبق

(9) ارزیابی عملکرد

(9-1) پایش، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی
(9-2) ممیزی داخلی
(9-3) بازنگری مدیریت

(10) بهبود

(10-1) نظارت، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی
(10-2) عدم انطباق و اقدامات اصلاحی
(10-3) بهبود مستمر

شرکت افق پویان توسعه آماده همکاری در زمینه های متعدد خدمات مدیریت با شرایط ویژه می باشد که بعضی از این خدمات عبارت اند از:

• طراحی ابزارهای مدیریت

– داشبوردهای مدیریت سازمانی
– داشبوردهای مدیریت استراتژی 
– داشبورد ارزیابی و اولویت گذاری خرید، تملک و ادغام شرکت ها

سایر خدمات شرکت افق پویان توسعه عبارتند از:

واحد مستقل خدمات مدیریت استراتژی

واحد مستقل خدمات حسابداری مدیریت

واحد مستقل خدمات مدیریت ریسک

واحد مستقل خدمات عارضه یابی و توسعه سازمانی

واحد مستقل خدمات ارزیابی و ارزشگذاری سازمان ها

خدمات مشاوره برنامه ریزی استراتژی

خدمات مشاوره مدل کسب و کار

خدمات مشاوره ساختار سازمانی

خدمات مشاوره مدیریت برند

خدمات مشاوره توسعه کسب و کار

خدمات مشاوره قیمت گذاری

خدمات مشاوره مدیریت محصول

خدمات مشاوره خرید، ادغام و مشارکت (M&A)

خدمات مشاوره برنامه بازاریابی و مارکتینگ پلن

خدمات مشاوره برنامه ریزی فروش

خدمات مشاوره مدیریت نوآوری

شرح مختصر:
ارتباط استاندارد IATF 16949 با سایر استانداردهای سیستم مدیریت ایزو 9000و ایزو 9004به این صورت می باشد که در ایزو 9000سیستم های مدیریت کیفیت – مبانی و …

منبع:
International Automotive Task Force

Keywords:

دامنه و مراجع الزامی استاندارد IATF 16949
دامنه و مراجع الزامی استاندارد IATF
مراجع الزامی استاندارد IATF 16949
دامنه استاندارد IATF 16949
الزامی استاندارد IATF 16949

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک مدیریت ریسک چیست؟ مدیریت ریسک بخشی ضروری از عملکرد مناسب و خوب مدیریتی است و به طور برجسته در دستور کار مدیران ارشد...

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

نمایشگاه در و پنجره استانبول2022 - https://businesstk.com/

نمایشگاه در و پنجره استانبول2022

نمایشگاه در و پنجره استانبول2022 نمایشگاه بین المللی در و پنجره استانبول2022 Eurasia Window Fair نمایشگاه در و پنجره...
افزایش سرمایه شرکت مهندسی نصیر ماشین 19 آذر 1401 - businesstk.com

افزایش سرمایه شرکت مهندسی نصیر ماشین 19 آذر 1401

افزایش سرمایه شرکت مهندسی نصیر ماشین 19 آذر 1401   اطلاعیه 969562 کدال پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص...
1400 06 17 خدمات مشاوره استراتژی 004

مشاوره استراتژی

1400 06 17 خدمات مشاوره عارضه یابی 006
1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت برند 002
1400 06 17 خدمات مشاوره Business Model 005

مشاوره

Business Model

1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت محصول 003

مشاوره مدیریت محصول

1400 06 17 خدمات مشاوره Marketing Plan 003

مشاوره

Marketing Plan

1400 06 17 خدمات مشاوره قیمت گذاری 003
1400 06 17 نوآوری 003 scaled

نیاز روز نوآوری

1400 06 17 کارآفرینی 007

نیاز روز کارآفرینی

1400 06 17 عارضه یابی 002

نیاز روز عارضه‌یابی

1400 06 17 پسا کرونا 002

نیاز روز پسا کرونا

1400 06 17 محیط زیست 003

نیاز روز محیط زیست

1400 06 19 ادج استراتژی 002

نیاز روز Edge Strategy

EnglishPersian