Select Page

پیشنهاد افزایش سرمایه پارس سویچ 08 آذر 1401

پیشنهاد افزایش سرمایه پارس سویچ 08 آذر 1401 - BUSINESSTK.COM

پیشنهاد افزایش سرمایه پارس سویچ 08 آذر 1401

 

اطلاعیه شماره 966132 کدال

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص

افزایش سرمایه شرکت پارس سويچ

نماد: بسويچ

موضوع: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

با عنایت به ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 1395/07/17 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار

به پیوست گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 7,889,988,171,000 ریال به مبلغ 12,589,988,171,000 ریال از محل سود انباشته به منظور


تأمين مالي جهت خريد ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز کارخانه GIS و توسعه و تجهيز واحد قطعه سازي که در تاریخ 1401/09/08 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد.

اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می گردد.
بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

پارس سویچ در یک نگاه :

تاسیس: 1355
شماره ثبت : 1791
شناسه ملی : 10460051496
سرمایه ثبتی : 7.889.988.171.000ریال
اخذ مجوز فعالیت از بورس : 1385/02/06
شماره ثبت نزد سازمان بورس: 10334
سرمایه اولیه و ثبت شرکت منقسم به 7.889.988.171سهم هزار ریالی که تماماً با نام بوده و تماماً پرداخت شده است

تاریخچه و فعالیت

تاریخچه شرکت پارس سويچ

شـرکت پارس سویچ(سهامی عام) به شناسه ملی 10460051496در خـرداد ماه سال 1355به صورت سهامی خاص ، با توجـه به ماده 4اساسنامه برای مدت نامحـدود تشکیل و طـی شمـاره ثبت 2549در تاریخ 1355/4/9در تهـران به ثبت رسید .


دفتر مرکزی شرکت در سال 1370به محل کارخانه واقـع در زنجان انتقال یافتـه و طی شماره 1791مورخ 71/08/17 در اداره ثبت شرکتهای زنجـان نیز به ثبت رسیده است.
شرکت در تاریخ 1381/11/12در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است .مرکز اصلی شرکت در استان زنجان کیلومتر5جاده تهران واقع شده است.

فعالیت اصلی شرکت پارس سويچ

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2اساسنامه عبارت است از
الف-موضوعات اصلی: ساخت ، مونتاژ ، فروش پست و لوازم برق فشار قوی ، متوسط ، ضعیف و سایر محصولات وابسته


ب – موضوعات فرعی: -1انجام کلیه عملیات بازرگانی و مالی و معاملات اموال غیر منقول مربوط به موضوع شرکت -2انجام هر گونه سرمایه گذاری در شرکتهایی که موضوع فعالیت آنها مرتبط با فعالیتهای این شرکت باشد.

فعالیت شرکت تا نیمه اول سال 1359منحصر به طرح و اجرای کارهای ساختمانی مربوطه، خرید قسمتی از ماشین آلات مورد نیاز و سفارشو خرید 2000دستگاه دیژنکتور سکسیونر برق فشار متوسط بوده است

تا اینکه در نیمه دوم سال 1359کارخانه بصورت آزمایشی مورد بهره برداری قرار گرفته و فعالیت تولیدی شرکت آغاز شده است.

شرکت دارای پروانه بهـره برداری دیژنکتور و سکسیـونرهای فشار متوسط به شماره 466860/70009مـورخ 1370/7/29بوده که با اخـذ پروانه بهـره برداری محصـولات فشار قـوی به شماره 182156مـورخ 1376/3/21و
با ظـرفیت تولیـد سالیانه 3.800دستگاه با انـواع دیـژنکتـور و سکسیونـرها توسعـه یافتـه است.


در سـال 1382با توجـه به توسعـه شـرکت و همچنیـن افــزایش ظـرفیت تولیـدی کارخـانه، بـرای اصـلاح پـروانه بهـرهبرداری اقـدام گردید.

اصلاحیـه پـروانه مذکـور طی شمـاره 118/1310مورخ 1383/2/5و با ظرفیت تولیـد سالیـانه 5.500دستگـاه برای تولیـد انواع کلیـد و سکسیـونر فشار متوسط و قـوی صادر گردیده است .
در سال 1389پروانـه بهـره برداری به شمـاره 118/5665مـورخ 1389/3/22با ظـرفیت تولید سالیانه 6.600دستگاه برای تولید انواع کلید و سکسیونر فشار قوی و متوسط اصلاح و صادر گردیده است

در سال 1364طی مناقصـه بین المللی برای خریـد دانش فنی کلیـدهای فشار قوی از نوع 63کیلوولت تا 400کیلوولت اقدام و در سال 1368شرکت ABBاز کشور سوئد بعنوان برنده مناقصه جهت ارائه دانش فنی انتخاب و قرارداد فی مابین امضاء گردید.


علیرغم مشکلات موجود، در سال 1373دانش فنی و مدارك مربوط به دیژنکتـور و سکسیونرهای فشار قوی تحویل شرکت پارس سویچ گردید و پس از انجام اقدامات لازم اولین گروه دیژنکتورهای 63کیلوولت در اواخـر سال 1374به بازار عرضه گردید


و برنامه تولید انواع دیگر محصولات فشـار قوی نیز در دستور کار شرکت قرار گرفت که بتدریج به بازار مصرف عرضه گردید

شرکت در تاریخ 1381/11/12در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شده و نام آن در تابلوی دوم ـ تالار اصلی درج گردیده است .

تشریح طرح افزایش سرمایه شرکت پارس سويچ :

شرکت پارس سویچ با حدود نیم قرن تجربه در تولید انواع کلید ، سکسیونر و بخش قابل توجهی از تجهیزات مورد نیاز تولید و توزیع برق کشور را تامین می نماید و بدون شک از سرمایه های ارزشمند کشور و استان زنجان می باشند.


در طی این سالها این شرکت توانسته است با اتخاذ تصمیمیات بموقع و با استفاده از توانمندیها و امکانات داخل کشور ، بخش زیادی از قطعات و مجموعه های مورد نیاز محصولات خود را تولید و یا از بازار داخل تامین نمایند.


با توجه به قرار گرفتن کشور در وضعیت تحریم و حمایتهای موجود از ساخت داخل ، ضرورت دارد تولید کننده ها وابستگی و نیاز خود به واردات و خریدهای خارجی را کمتر کنند.

ضمناً امروزه تمام وسایل صنعتی و خانگی و جاری به طور مستقیم یا غیر مستقیم با انرژی الکتریکی سروکاردارند ونحوه تولید و توزیع این انرژی متضمن صرف هزینه ها و استفاده از نیروها وتخصصهای مختلف می باشد،


به عنوان مثال تولید انرژی الکتریکی نیازمند عواملی از جمله انرژی اولیه ( آب، سوخت، زغال، گازوئیل و …) می باشد و نیروگاهها برحسب میزان دسترسیشان به سوخت و انرژی های مختلف احداث می شوند.


برای مثال نیروگاه آبی در جایی که امکان ایجاد سد وجود دارد ایجاد میگردد و نیروگاه بخاری در نقاطی که نزدیک مراکز سوخت هستند برپا می شوند.


از طرفی مراکز مصرف نیز عموما در جوار مراکز تولیدی قرار نگرفته اند، لذا لازم است انرژی الکتریکی به فواصل دور منتقل شوند.


سطح ولتاژ انتقالی تابع فاصله و قدرت مصرفی میباشد و بطور کلی هرچه طول مسیر بیشتر باشد یا سطح قدرت انتقالی بالاتر باشد سطح ولتاژ بالاتری مورد نیاز می باشد.


بنابراین ضروری است که در نقاط مختلف شبکه (تولید، انتقال، توزیع) ولتاژهای متفاوت داشته باشیم، درنتیجه مراکزی برای تبدیل سطح ولتاژ و اتصال شبکه ها به یکدیگر مورد نیاز میباشد که این مراکز «پستهای فشار قوی» نامیده می شوند.


از جمله مسایلی که با ایجاد این پستها ارتباط تنگاتنگی دارد تامین زمین مورد نیاز برای ایجاد این پستها میباشد و در بعضی موارد برای احداث این پستها در مناطق مختلف شهری زمین مورد نیاز برای ایجاد پستهای روباز معمولی وجود ندارد یا اینکه قیمت زمین بسیاربالا می باشد.


لذا در این قبیل موارد حتی مقادیر ناچیز صرفهجویی در زمین مصرفی نیز منجر به صرفه جویی های قابل توجه در هزینههای اجرای طرح میگردد واجرای طرح را ممکن و اقتصادی می سازد.

یکی از گزینههای موجود برای کوچکتر ساختن ابعاد پست ها، ایجاد پستهای عایق گازی Gas Insulated ) Substation = GISمی باشدکه در این پست ها، برخلاف پستهای معمولی که در آنها از هوای آزاد برای ایجاد فواصل عایقی مورد نیاز بین فازهای مختلف


و فاز به زمین استفاده میگردد، از گازهای هگزافلوئوریدگوگرد ) SF6 ( Sulfur hexafluorideاستفاده به عمل میآید که دارای خاصیت عایقی بهتری نسبت به هوا و نیتروژن می باشد

این گاز در پستهای GISهم به عنوان تامین کننده سطوح عایقی مورد نیاز تجهیزات و باسبارها و هم به عنوان ماده پرکننده محفظه کلیدها، بکار گرفته می شود. پستهای معمولی در جوابگویی به این مسائل به گونه ضعیفی عمل می کنند


و لذا به منظور جوابگویی به این خواستهها و سرویس دهی دایمی و مطمئن و جلوگیری از اثرات آلودگی محیط درکار پستهای فشار قوی و مسائل عدیده دیگر، استفاده از تکنولوژی پیشرفته تر که بتواند این مشکلات توسعه شهری وجوامع صنعتی را رفع نماید طرح گردید.


بطوریکه مطالعات و بررسی لازم به منظور احداث پستهای تمام بسته با عایق گاز GISدردهه 1970آغاز گردید وهم اکنون پستهای تمام بسته باعایق گازی با ولتاژ 800کیلو ولت و فضای بسیار محدود رواج کامل یافته است.


بنحویکه در حال حاضر استفاده از پست های GISبه عنوان یکی از عمدهترین راه حلها در زمینه تامین انرژی درمناطق شهری با تراکم فضای زیاد مطرح می باشد.


وجود تنگناهای بسیار برای صنعت برق کشور به منظور تامین درخواست انرژی روبه رشد شهرهای بزرگ ناشی از ساخت وتوسعه فضاهای مسکونی و تجاری باعث گردیده تا هم اینک توجه به پستهای GISبه عنوان یکی ازراه حلهای موثر در این خصوص مطرح گردد.


افزایش تراکم در مناطق شهری و نیز افزایش فزاینده قیمت زمین دراین مناطق عمدهترین دلیل این توجه می باشد. گستردگی بروز این مسئله در سطح کشور می تواند بدین امر منجر گردد که در یک دوره زمانی تقاضای بسیاری برای پستهای GISاحساس گردد


و البته این فرصت میتواند در جهت توسعه بخش صنعتی برق کشور به خدمت گرفته شود که بر این اساس و با هدف تعیین دورنمای بازار نیاز داخلی کشور به پستهای GISبررسی و مطالعه اخیر صورت گرفته است.


لذا با توجه به ایجاد کارخانه GISدر داخل شرکت از محل منابع افزایش سرمایه های قبلی و تکمیل ساختمان پروژه GISو انجام مهندسی معکوس توسط همکاران واحد تحقیقات بر روی محصول آماده GIS

و مذاکره و پیگیری انتقال دانش فنی با شرکت های خارجی این شرکت در تلاش است با توجه به اهمیت موضوع نسبت به تجهیز کارخانه GISاقدام نموده تا در آینده نزدیک درکنار تولید محصولات فعلی


و حفظ شرایط موجود نسبت به تولید GISاقدام نموده تا ضمن ارج نهادن به مشتریان محترم و تأمین نیازهای آنها با تولید محصول جدید تداوم فعالیت خود را تأمین نماید.


همچنین این شرکت با اولویت قراردادن موضوع مذکور برنامه ریزی نموده تا نسبت به تجهیز و توسعه واحد قطعه سازی اقدام نموده و با ایجاد سالن های جدید نسبت به افزایش ظرفیت تولید محصولات فعلی اقدام نماید


لذا در نظر دارد در صورت مساعدت سهامداران محترم جهت تأمین منابع مالی لازم از محل سود انباشته نسبت به خرید ماشین آلات و تجهیزات کارخانه GISو توسعه و تجهیز واحد های قطعه سازی اقدام و بخشی از منابع مورد نیاز را نیز از محل تسهیلات بانکی تأمین نماید .

اهداف اجرای طرح ها :

همگامي با فن آوری روز جهان در توليد تجهيزات برقي
انتقال دانش فني توليد 
GISافزایش ظرفيت توليدی محصولات فعلي 
تداوم فعاليت های شرکت
تأمين نيازهای مشتریان
افزایش سود آوری شرکت
بهبود وضعيت حقوق صاحبان سهام

اثر افزایش سرمایه بر نسبت های مالي:

افزایش سودآوری شرکت طي سالهای آتي
 اصلاح ساختار مالي
عدم خروج نقدینگي از شرکت
عدم نياز به اخد تسهيلات بانکي بيش از حد جهت تأمين سرمایه در گردش فعاليت های جاری
افزایش نسبت دارائي های جاری به حقوق صاحبان سهام
کاهش نسبت بدهي ها به دارائي ها و حقوق صاحبان سهام

عوامل ریسک افزایش سرمایه شرکت پارس سويچ

سرمایه گذاری در طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی و فعالیت شرکت پارس سویچ(سهامی عام)، باریسک های با اهمیتی همراه است.


سرمایه گذاران باید پیش از تصمیم گیری درخصوص سرمایه گذاری در این شرکت، عوامل مطرح شده را مد نظر قرار دهند. این عوامل به شرح زیر می باشد:

– وضعیت فعلی صنعت

* میزان مصرف داخلی: تمامی محصولات فعلی شركت و محصول GISدر پست هاي برق سراسر كشور و همچنین شركت هاي سیمانی ، پالایشی و پتروشیمی و … قابل مصرف می باشد .

– وضعیت رقابتی صنعت

* رقابت بین رقبای موجود:با توجه به تکنولوژی بالا و دانش فنی منحصر به فرد امکان تولید محصول برای شرکتهای داخلی وجود ندارد، لذا امکان رقابت در داخل کشور معنا و مفهومی چندانی ندارد.

* مشتریان (با توجه به قدرت چانه زنی) :با توجه به این اینکه عمده مشتریان محصولات فعلی شرکت و محصول موضوع افزایش سرمایه، شرکت های برق منطقه ای می باشد.

این شرکت با در نظر گرفتن عوامل قیمت تمام شده تعامل لازم را با مشتریان خود به جهت حفظ حقوق آنها دارد .

* شرایط ورود به بازار: از عمده ترین عوامل ریسک می توان به تحریم های ظالمانه ، افزایش مداوم قیمت مواد و قطعات و عدم ثبات نرخ ارز اشاره نمود.

* محصولات جایگزین (كالا یا خدمات): در شرایط فعلی محصولات جایگزینی وجود ندارد و محصول GISبه عنوان مکمل محصولات فعلی در بازار می تواند کاربرد داشته باشد.

* تأمین كنندگان مواد اولیه ( باتوجه به قدرت تأثیر بر بازار): در حال حاضر بخش عمده از مواد و قطعات محصولات فعلی این شرکت داخلی و بخشی از مواد اولیه و قطعات وارداتی می باشد.

با این حال این شرکت با همت پرسنل خود طبق سنوات گذشته در تلاش است با تجهیز واحد قطعه سازی و توسعه فضای موجود واحد قطعه سازی با توجه به مشکلات موجود در این صنعت نسبت به داخلی سازی قطعات مزبور اقدام نماید تا در آینده از واردات قطعات وارداتی بی نیاز گردد

شرکت افق پویان توسعه آماده همکاری در زمینه های متعدد خدمات مدیریت با شرکت های سهامی عام با شرایط ویژه می باشد که بعضی از این خدمات عبارت اند از:

• کارگاه های آموزشی

– کارگاه آموزشی افزایش بازدهی جلسات هیئت مدیره
– کارگاه آموزشی نرم افزارهای ویژه مدیران ارشد شرکت ها
– کارگاه آموزشی مذاکره های سازمانی و کسب و کار
– کارگاه آموزشی مدیریت زمان و افزایش بهره وری فردی

• تنظیم گزارش ها و اسناد

– تنظیم گزارش فعالیت سالانه و 6 ماهه
– تنظیم گزارش وضعیت پیشبرد اجرای استراتژی ها

• طراحی ابزارهای مدیریت

– داشبوردهای مدیریت سازمانی
– داشبوردهای مدیریت استراتژی هولدینگ
– داشبورد ارزیابی و اولویت گذاری خرید، تملک و ادغام شرکت ها

سایر خدمات شرکت افق پویان توسعه عبارتند از:

واحد مستقل خدمات مدیریت استراتژی

واحد مستقل خدمات حسابداری مدیریت

واحد مستقل خدمات مدیریت ریسک

واحد مستقل خدمات عارضه یابی و توسعه سازمانی

واحد مستقل خدمات ارزیابی و ارزشگذاری سازمان ها

خدمات مشاوره برنامه ریزی استراتژی

خدمات مشاوره مدل کسب و کار

خدمات مشاوره ساختار سازمانی

خدمات مشاوره مدیریت برند

خدمات مشاوره توسعه کسب و کار

خدمات مشاوره قیمت گذاری

خدمات مشاوره مدیریت محصول

خدمات مشاوره خرید، ادغام و مشارکت (M&A)

خدمات مشاوره برنامه بازاریابی و مارکتینگ پلن

خدمات مشاوره برنامه ریزی فروش

خدمات مشاوره مدیریت نوآوری

دانلود اطلاعیه کدال

دانلود مصوبه هیأت مدیره

گزارش توجیهی افزایش سرمایه

شرح مختصر:
پیشنهاد افزایش سرمایه پارس سویچ 08 آذر 1401 و گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 7,889,988,171,000 ریال به مبلغ …
منبع:
سامانه کدال

شرکت پارس سويچ
نماد: بسويچ

Keywords:
پیشنهاد افزایش سرمایه پارس سویچ
شرکت پارس سويچ
افزایش سرمایه شرکت پارس سويچ
پارس سويچ
بسويچ

آگهی

محصولات
و خدمات

09039270756

تخفیف های ارزیابی و ارزش گذاری

تخفیف های ارزیابی و ارزش گذاری شرکت های هلدینگ

 تخفیف های ارزیابی و ارزش گذاری شرکت های هلدینگ انواع تخفیف های ارزیابی برای ارزش گذاری شرکت های هلدینگ هنگام ارزیابی یک تعهد...

آگهی

محصولات
و خدمات

09039270756

نمایشگاه کاشی و سرامیک استانبول۲۰۲۲ - businesstk.com

نمایشگاه کاشی و سرامیک استانبول۲۰۲۲Unicera

نمایشگاه شیرینی و اسنک دبی   نمایشگاه کاشی و سرامیک استانبول۲۰۲۲Unicera نمایشگاه کاشی و سرامیک استانبول۲۰۲۲ ترکیه(Unicera)...
سافتلن - یکپارچه مهربانی - businesstk.com

سافتلن – یکپارچه مهربانی

سافتلن - یکپارچه مهربانی   سافتلن - گروه صنعتی پاکشو سهامی عام سافتلن در سال 1380 توسط گروه صنعتی پاکشو خلق شد و بخش...
1400 06 17 خدمات مشاوره استراتژی 004

مشاوره استراتژی

1400 06 17 خدمات مشاوره عارضه یابی 006
1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت برند 002
1400 06 17 خدمات مشاوره Business Model 005

مشاوره

Business Model

1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت محصول 003

مشاوره مدیریت محصول

1400 06 17 خدمات مشاوره Marketing Plan 003

مشاوره

Marketing Plan

1400 06 17 خدمات مشاوره قیمت گذاری 003
1400 06 17 نوآوری 003 scaled

نیاز روز نوآوری

1400 06 17 کارآفرینی 007

نیاز روز کارآفرینی

1400 06 17 عارضه یابی 002

نیاز روز عارضه‌یابی

1400 06 17 پسا کرونا 002

نیاز روز پسا کرونا

1400 06 17 محیط زیست 003

نیاز روز محیط زیست

1400 06 19 ادج استراتژی 002

نیاز روز Edge Strategy

EnglishPersian