Select Page

ساختار سازمانی شرکت های هلدینگ و مادر تخصصی

تعریف ساختار سازمانی

ساختار سازمانی ابزار و بخش ضروری هر سازمانی است که به وسیله آن فعالیت‌های سازمانی تقسیم، سازماندهی، هماهنگ و منابع سازمان تخصیص داده می شوند.
تمامی سازمان‌ها، شرکت ها و کسب و کار ها، ساختارهایی را به وجود می‌آورند تا فعالیت‌های عوامل انجام کار را هماهنگ کرده، منابع موجود و محدود اعم از منابع مالی، مواد اولیه ، ابزار و … را تخصیص دهند و کارهای اعضاء را کنترل کنند.
ساختار سازمانی تصریح می‌کند که وظایف، چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازوکارهای هماهنگی رسمی، همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که باید رعایت شوند کدامند.

ضرورت ساختار سازمانی

ساختار سازمانی تعیین‌کننده روابط رسمی و نشان دهنده سطوحی است که در سلسله مراتب اداری وجود دارد و حیطه کنترل مدیران را مشخص می‌کند.

همچنین ساختار سازمانی دربرگیرنده طرح سیستم‌هایی است که به وسیله آن‌ها همه واحدها یکپارچه می‌شوند و در نتیجه ارتباط در سازمان تضمین خواهد شد.

عوامل موثر بر ساختار سازمانی شرکت های هلدینگ

ساختار سازمانی تحت تأثیر اهداف، استراتژی، محیط سازمان، فن آوری و اندازه سازمان قرار می‌گیرد.
ساختار سازمانی، چارچوبی است که مدیران برای تقسیم و هماهنگی فعالیت‌های اعضای سازمان آن را ایجاد می‌کنند.

ساختار سازمانی سازمان‌های مختلف با هم متفاوت‌اند زیر شرایط محیطی و راهبردها و اهدافی که سازمان‌ها دنبال می‌کنند، با هم تفاوت دارند.
ساختار سازمانی الگوهای تعیین شده برای روابط میان اعضای یک سازمان است و نظامی رسمی بوده زیرا مدیران ارشد به‌طور رسمی آن را پدیدمی‌آورند.

شرکت های هلدینگ و مادر تخصصی

شرکت های هلدینگ و مادر تخصصی شرکتی هایی می باشند که در سایر شرکت ها سهام دارد.
یک هلدینگ معمولاً کالا یا خدمات تولید نمی کند، اما هدف آن مالکیت سهام شرکت های دیگر برای تشکیل یک هلدینگ شرکتی است تا امکان کاهش ریسک برای مالکان را فراهم کند و بتواند مالکیت و کنترل چندین شرکت مختلف را مجاز کند.

ساختار سازمانی شرکت های هلدینگ

ساختار سازمانی شرکت های هلدینگ و مادر تخصصی

شرکت نگهدار یا شرکت هلدینگ شرکتی سهامی است که دارای شرکت‌های زیرمجموعه دیگر بوده و کنترل شرکت‌های زیرمجموعه مستقیماً زیر نظر مدیران و هیئت مدیره شرکت اصلی است.
هلدینگ‌ها با خریدن بخش عمده‌ای از سهام شرکتی دیگر، می‌توانند در آن شرکت حق رای داشته باشد، که در این صورت به شرکت دوم شرکت فرعی (یا وابسته) هم گفته می‌شد.

شرکت‌های فرعی هویت قانونی خودشان را به عنوان شرکت‌های مجزا حفظ می‌کنند، اما کنترل هر شرکت فرعی تحت نظر شرکت نگهدار خواهد بود.

شرکت نگهدارنده یا شرکت هلدینگ و مادر تخصصی شرکتی است که صاحب سهام مهم شرکت‌های دیگر می‌باشد. این اصطلاح عموماً برای شرکت هایی به کار می‌رود که کالا یا خدمات تولید نمی‌کنند؛
در عوض، هدف آن‌ها این است که با مالکیت سهام دیگر شرکت ها، گروهی از شرکت‌ها را تشکیل دهند. شرکت‌های هلدینگ منجر به کاهش ریسک صاحبان سهام می‌شوند، و همچنین می‌توانند به مالکیت و کنترل تعدادی از شرکت‌ها منجر شوند.

انواع ساختار سازمانی شرکت های هلدینگ و مادر تخصصی

4 نوع ساختار سازمانی برای شرکت های هلدینگ وجود دارد که عبارتند از:

1. هلدینگ مالی

– شرکای متعدد، دارایی های اقلیت
– سازمان بخشی و واحدی، بدون خدمات مشترک

2. هلدینگ استراتژی

– برخی از شرکا، دارایی متقابل
– سازمان ترکیبی، خدمات مشترک کمتر

3. هلدینگ عملیاتی

– شراکت برای نیازهای خاص؛ JVs
– سازمان ماتریسی، برخی از خدمات مشترک

4. هلدینگ شرکتی

– بدون شراکت، تعلق کامل شرکت
– سازمان عملکردی متعدد، خدمات مشترک

در مقاله بعدی با موضوع ساختار سازمانی و سازمان دهی شرکت ها، انواع مدل های عملیاتی شرکت های هلدینگ و مادر تخصصی را شرح خواهیم داد.

خدمات مشاوره ساختار سازمانی

خدمات مشاوره برنامه ریزی استراتژی

خدمات مشاوره عارضه یابی

آسیب شناسی به عنوان نیاز روز

شرح مختصر:
ساختار سازمانی شرکت های هلدینگ و مادر تخصصی به 4 نوع اصلی تقسیم بندی می شود و هر شرکت هولدینگ باید با توجه به شرایط موجود، بهترین ساختار را برای خود طراحی کند.

نویسندگان:
Mansour Baker, PHRi, SHRM-CP
منبع:
Pesync

ترجمه: BusinessTK

Keywords:
ساختار سازمانی شرکت های هلدینگ
ساختار سازمانی شرکت هلدینگ

ساختار سازمانی شرکت های مادر تخصصی

مشاوره مدیریت رشت - businesstk.com

مشاوره مدیریت رشت

مشاوره مدیریت رشت    رشت یکی از کلان‌شهرهای غیررسمی ایران، مرکز استان گیلان در شمال ایران، و مرکز شهرستان رشت است و مادرشهر...
استراتژی شرکت

استراتژی شرکت های مادر تخصصی و 4 ستون مهم آن

استراتژی شرکت های مادر تخصصی و 4 ستون مهم آن استراتژی شرکت های مادر تخصصی چه مفهومی دارد؟ استراتژی شرکت های مادر تخصصی یک رویکرد...
1400 06 17 خدمات مشاوره استراتژی 004

مشاوره استراتژی

1400 06 17 خدمات مشاوره عارضه یابی 006
1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت برند 002
1400 06 17 خدمات مشاوره Business Model 005

مشاوره

Business Model

1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت محصول 003

مشاوره مدیریت محصول

1400 06 17 خدمات مشاوره Marketing Plan 003

مشاوره

Marketing Plan

1400 06 17 خدمات مشاوره قیمت گذاری 003
1400 06 17 نوآوری 003 scaled

نیاز روز نوآوری

1400 06 17 کارآفرینی 007

نیاز روز کارآفرینی

1400 06 17 عارضه یابی 002

نیاز روز عارضه‌یابی

1400 06 17 پسا کرونا 002

نیاز روز پسا کرونا

1400 06 17 محیط زیست 003

نیاز روز محیط زیست

1400 06 19 ادج استراتژی 002

نیاز روز Edge Strategy

EnglishPersian