Select Page

آسیب های تیم کاری و 5 عارضه کار تیمی در سازمان

5 عارضه کار تیمی در سازمان

با مطالعه کتاب اختلالات تیم های کاری و آسیب های تیم کاری، می توان متوجه شد که چرا تیم های کاری خوب و موثر تقریبا نایاب هستند.
در این کتاب، برای بر طرف کردن موانع و آسیب های تیم کاری که موجب اخلال و عارضه کار تیمی در سازمان می شود، پیشنهادات مناسبی وجود دارد.

اما در ابتدا باید آسیب های تیم کاری و 5 عارضه کار تیمی در سازمان را بدانیم؛ این آسیب های تیم کاری عبارتند از:
1. فقدان اعتماد
2. ترس از تنش و تعارض
3. فقدان تعهد
4. اجتناب از مسئولیت پذیری
5. بی توجهی به نتیجه

آسیب های تیم کاری

آسیب های تیم کاری و 5 عارضه کار تیمی در سازمان

 

1. فقدان اعتماد

اعضای تیم هایی که اعتماد مناسب به یکدیگر ندارند، ضعف ها و اشتباهات خود را پنهان می کنند، از درخواست کمک تردید می کنند، در مورد نیات دیگران، نتیجه گیری می کنند، موجب به وجود آمدن کینه ها می شوند و از جلسات تیمی وحشت دارند.

2. ترس از تنش و تعارض

عدم اعتماد منجر به ترس از تنش و تعارض می شود. در این شرکت ها، کارکنان بیش از حل مشکلات، نگران سیاست و مدیریت ریسک شخصی خود هستند.
جلسات اغلب خسته کننده هستند زیرا از موضوعات بحث برانگیز اجتناب می شود.

3. فقدان تعهد

هنگامی که تیم ها از تنش و تعارض، اجتناب می کنند، ترس از شکست در آن ها ایجاد می شود. این تیم ها در تصمیم گیری مشکل دارند و خودشان را مرتبا محک می زنند.

4. اجتناب از مسئولیت پذیری

این تیم ها به دلیل محک های بیش از حد به خود و فقدان اهداف مشترک منجر به ناتوانی در توسعه استانداردهای عملکرد می شوند.
اعضای این تیم ها، ضرب الاجل ها را از دست می دهند و کارها و نتایج متوسطی را ارائه می دهند.

5. بی توجهی به نتیجه

وقتی تیم‌ها تمرکز و اهداف مشخصی ندارند، اعضای تیم، دچار رکود می‌شوند، حواسشان پرت می‌شود و روی خودشان تمرکز می‌کنند.

مهمترین عامل آسیب های تیم کاری

مهمترین عامل آسیب های تیم کاری و عارضه کار تیمی در سازمان، که موجب بروز سایر آسیب های تیم کاری می شود، فقدان اعتماد می باشد.
در حالی که فقدان اعتماد، عاملی است که ممکن است در هر زمانی در شرکت، اتفاق بیفتد، اطمینان از اعتماد در میان اعضای تیم شما در محیط کار امروزی، مهم‌تر از همیشه می باشد.

واحد مستقل خدمات مدیریت عارضه یابی و توسعه

خدمات مشاوره ساختار سازمانی

خدمات مشاوره عارضه یابی

آسیب شناسی به عنوان نیاز روز

شرح مختصر:
آسیب های تیم کاری و 5 عارضه کار تیمی در سازمان عبارتند از: فقدان اعتماد، ترس از تنش و تعارض، فقدان تعهد، اجتناب از مسئولیت پذیری، بی توجهی به نتیجه؛ این …

نویسندگان:
Patrick Lencioni
منبع:
EXECUTIVEAGENDA
ترجمه: BusinessTK

Keywords:
آسیب های تیم کاری
کار تیمی در سازمان
عارضه کار تیمی در سازمان

 

برنامه بازاریابی رابطه مند

برنامه بازاریابی رابطه مند و ایجاد وابستگی و تعهد مشتریان

برنامه بازاریابی رابطه مند و ایجاد وابستگی و تعهد مشتریان تأثير عوامل مرتبط با مشتري بر وابستگي و تعهد مشتريان به واسطه پذيرش...
فرآیند توسعه محصول

فرآیند توسعه محصول جدید در صنایع غذایی با مطالعه شرکت های استان تهران

فرآیند توسعه محصول جدید در صنایع غذایی با مطالعه شرکت های استان تهران   نویسندگان:   محسنی کیاسری مصطفی, فرتاش کیارش*, مرادیان...
[instagram-feed captionlinks=true]
EnglishPersian