Select Page

تحلیل محیط سازمان و فرآیند تحلیل محیط در 4 مرحله

مفهوم تحلیل محیط سازمان

تجزیه و تحلیل محیطی به عنوان فرآیندی توصیف می شود که تمام اجزای محیط داخلی و خارجی نزدیک یا دور را که بر عملکرد سازمان تأثیر دارند، بررسی می کند.

محیط داخلی، بیانگر نقاط قوت و ضعف سازمان یا شرکت است در حالی که اجزای محیط خارجی، بیانگر فرصت ها و تهدیدهای خارج از سازمان هستند.

برای انجام تجزیه و تحلیل محیط سازمان، اطلاعات خاص مرتبط با تحلیل محیط کسب و کار برای یافتن بهترین مسیر و انجام اقدامات لازم، مورد نیاز است.

مدیران ارشد و کارشناسان برنامه ریزی استراتژیک از اطلاعات جمع آوری شده از تجزیه و تحلیل محیط سازمان برای پیش بینی روندهای آینده صنعت و کسب و کار جهت تدوین برنامه ریزی استراتژی استفاده می نمایند.

این اطلاعات همچنین می تواند برای ارزیابی محیط عملیاتی سازمان، کسب و کار و تنظیم اهداف سازمانی مورد استفاده قرار گیرد.

تحلیل محیط سازمان برای مدیران استراتژی سازمان مشخص می کند که آیا اهداف تعریف شده توسط سازمان با استراتژی های حاضر قابل دستیابی هستند یا خیر.

اگر با راهبرد ها و استراتژی های موجود نتوان به آن اهداف دست یافت، راهبرد های جدید ابداع می‌شوند یا راهبردهای قدیمی براساس آن اصلاح می‌شوند.

مزایای تحلیل محیط سازمان

شناخت داخلی ارائه شده توسط تجزیه و تحلیل محیط سازمان برای ارزیابی عملکرد کارکنان، رضایت مشتری، هزینه ها و غیره استفاده می شود تا هر جا که لازم باشد اقدامات اصلاحی انجام شود.

علاوه بر این، معیارهای ارزیابی محیط خارجی سازمان به پاسخگویی مثبت به محیط کمک می کند و همچنین استراتژی ها را با توجه به اهداف سازمان همسو می کند.

تجزیه و تحلیل محیطی به شناسایی تهدیدها در مراحل اولیه کمک می کند، تا مدیران ارشد سازمان بتوانند با برنامه ریزی استراتژی مناسب، بقا و توسعه سازمان را تضمین نمایند.

علاوه بر این موضوع، تحلیل محیط سازمان فرصت هایی مانند مشتریان بالقوه، محصول جدید، بخش بندی بازار و فناوری نوین را شناسایی می کند تا سازمان بتواند حداکثر سهم بازار را نسبت به رقبا به خود اختصاص دهد.

تحلیل محیط سازمان

تحلیل محیط سازمان و فرآیند تحلیل محیط در 4 مرحله

مراحل فرآیند تحلیل محیط سازمان

1. شناسایی
2. اسکن، پویش و مرور
3. تجزیه و تحلیل
4. پیش بینی

 

شرح مراحل فرآیند تحلیل محیط سازمان
1. شناسایی

اول از همه، عواملی که بر واحد تجاری تأثیر می‌گذارند باید شناسایی شوند تا موقعیت سازمان در بازار بهبود یابد.

شناسایی در سطوح مختلف، یعنی شرکت، بازار، ملی و جهانی انجام می شود.

2. اسکن، پویش و مرور

اسکن، پویش و مرور به معنای فرآیند بررسی انتقادی عواملی است که به شدت بر سازمان، شرکت و کسب و کار تأثیر می‌گذارند، زیرا تمام عوامل شناسایی‌شده در مرحله قبل با همان شدت بر واحد تجاری تأثیر می‌گذارند.

پس از شناسایی عوامل مهم، می توان برای بهبود آن ها، استراتژی ها و راهکارهای مناسب اتخاذ کرد.

3. تجزیه و تحلیل

در این مرحله، تجزیه و تحلیل دقیقی از تمامی عوامل تحلیل محیط سازمان انجام می شود تا تأثیر آن ها بر سطوح مختلف شرکت و بر کل کسب و کار مشخص شود.

ابزارهای مختلف موجود برای تجزیه و تحلیل عبارتند از:
• بنچ مارکتینگ
• تکنیک دلفی
• سناریو سازی
• …

4. پیش بینی

پس از شناسایی، اسکن، پویش، مرور و تجزیه و تحلیل در نهایت، تأثیر متغیرهای تحلیل محیط سازمان بر عملکرد شرکت بر روی یکدیگر، پیش‌بینی می‌شود.

تجزیه و تحلیل محیط سازمان یک فرآیند مداوم و همیشگی است و باید براساس یک رویکرد جامع، طرح ریزی می شود تا بتواند به طور مداوم نیروهای مؤثر بر محیط کسب و کار را اسکن کند و درواقع افق 360 درجه سازمان را به جای یک بخش خاص پوشش می دهد.

واحد مستقل خدمات مدیریت استراتژی

واحد مستقل خدمات مدیریت ریسک

خدمات مشاوره ساختار سازمانی

خدمات مشاوره برنامه ریزی استراتژی

خدمات مشاوره توسعه کسب و کار

خدمات مشاوره مدل کسب و کار

ادج استراتژی به عنوان نیاز روز

شرح مختصر:
تحلیل محیط سازمان برای مدیران استراتژی، مشخص می کند که آیا اهداف تعریف شده توسط سازمان با استراتژی های حاضر قابل دستیابی هستند یا خیر.

نویسندگان:
منبع:
Business Jargonsترجمه: BusinessTK

Keywords:
تحلیل محیط سازمان
تحلیل محیط کسب و کار
تحلیل محیط کسب و کار ایران
تحلیل محیط
فرآیند تحلیل محیط

ارزش گذاری شرکت ها

ارزش گذاری شرکت ها

ارزش گذاری شرکت ها ارزشگذاری شرکتها   روشهای مختلفی برای ارزشیابی شرکتها وجود دارد که در این مقاله سه روش میلر مودیلیانی شامل...
تفاوت حسابداری مدیریت

تفاوت حسابداری مدیریت و حسابداری مالی

تفاوت حسابداری مدیریت و حسابداری مالی حسابداری مدیریت در عین حال که بر روی عملیات داخلی سازمان و شرکت تمرکز دارد، نگاهی به آینده...
[instagram-feed captionlinks=true]
EnglishPersian