Select Page


در2 روز گذشته شرکت‌ها اطلاعیه‌‌‌های متعددی جهت شفاف‌‌‌سازی برای سهامداران در سامانه کدال منتشر کردند. این اطلاعیه‌‌‌ها که تحت عنوان «افشای اطلاعات بااهمیت» در دو گروه (الف و ب) دسته‌‌‌بندی می‌شود، برای سهامداران بسیار حائز اهمیت است، چرا که سمت و سوی ارزش سهام شرکت‌ها را تعیین می‌کند. در ادامه به تشریح جزئیات چند اطلاعیه در همین خصوص پرداخته‌‌‌ایم.Source link

EnglishPersian