Select Page


وزارت راه‌وشهرسازی در گزارشی مهم‌ترین فعالیت‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل در بخش احداث و توسعه زیربناهای آزادراه‌ها را در سه ماه نخست فعالیت دولت سیزدهم اعلام کرد. بر اساس این گزارش، معاونت ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل، بهره‌برداری از ۳۱۵ کیلومتر آزادراه را در سال ۱۴۰۰ هدف‌گذاری کرده است. در این راستا این شرکت در سه ماه نخست فعالیت دولت سیزدهم، اقدام به روسازی ۴۹ کیلومتر و زیرسازی ۳۰ کیلومتر آزادراه کرده است. طبق این گزارش، در معاونت ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل، از مجموع ۳۰ کیلومتر زیرسازی انجام شده در سه ماه نخست فعالیت دولت سیزدهم، ۴ کیلومتر مربوط به احداث آزادراه حرم‌ تا حرم (قم-گرمسار-مشهد) است.Source link

EnglishPersian