Select Page


دنیای‌اقتصاد: طبق جدیدترین رده‌بندی شرکت‌های کشتیرانی گروه کشتیرانی «ام اس سی» از «مرسک» پیشی گرفت و به عنوان بزرگ‌ترین خط کشتیرانی کانتینری جهان شناخته شد و شرکت جمهوری اسلامی ‌ایران در رتبه چهاردهم جدول قرار گرفت. طبق تازه‌ترین رتبه‌بندی منتشر شده، گروه کشتیرانی «ام اس سی» از «مرسک» پیشی گرفت و به عنوان بزرگ‌ترین خط کشتیرانی کانتینری جهان شناخته شد. همچنین طبق این رده‌بندی جدید، کشتیرانی جمهوری اسلامی ‌ایران با 6/ 0 درصد از ظرفیت حمل کانتینری در جهان و ظرفیت حمل فعلی ۱۵۰۰۴۰ تی ای یو در بین 100 شرکت دیگر در رتبه چهاردهم قرار گرفته است. براساس این گزارش، شرکت کشتیرانی سوئیسی-ایتالیایی مدیترانه (MSC) سال جدید را با عنوان بزرگ‌ترین خط کشتیرانی جهان از نظر ظرفیت حمل کانتینر آغاز کرد.Source link

EnglishPersian