Select Pageسازمان‌ها پیوسته تحت‌تاثیر نیروهای محیطی خود هستند. تغییرات در حوزه‌های مختلف نظیر اقتصاد، سیاست، اجتماع و… به تغییرات محیطی منجر می‌شود. گاهی تغییرات به‌گونه‌ای است که لرزه‌ شدیدی بر اندام سازمان وارد می‌کند و اگر انعطاف‌پذیری لازم وجود نداشته باشد، باید در انتظار ضررهای مالی شدید، تعدیل نیرو یا حتی ورشکستگی باشند. معمولا تغییرات بزرگ تهدید‌کننده در محیط، به نام بحران شناخته می‌شوند. البته بحران‌ها به همان اندازه که تهدید‌کننده هستند، فرصت‌های جدید کسب‌وکار نیز ایجاد می‌کنند.Source link

EnglishPersian