Select Page


در دو بخش پیشین این سلسله مطالب که در دو هفته گذشته به چاپ رسید، به فرهنگ ‌سازمانی دو شرکت خودروسازی مشهور دنیا یعنی بی‌ام دبلیو و بنز اشاره شد که موفق شده‌اند از طریق تمرکز روی فرهنگ‌ سازمانی‌شان به موفقیت‌های بزرگی دست پیدا کنند و گفتیم که بنیان فرهنگ ‌سازمانی شرکت مشهور بی‌ام دبلیو بر اصولی همچون لذت بردن از زندگی و کار، ارتقای سازمانی از طریق مشارکت در کار تیمی و احترام به تنوع و تفاوت‌های فردی کارکنان استوار است و فرهنگ‌ سازمانی حاکم بر شرکت بنز نیز شباهت زیادی به مشتریان این شرکت دارد که عمدتا افرادی با دیسیپلین بالا و منظم هستند و خودروی آنها بخشی از شخصیت‌شان را تشکیل می‌دهد و به همین دلیل هم هست که هم کارکنان شرکت بنز و هم مدیران این شرکت به رعایت نظم و انضباط کاری و حساس بودن نسبت به جزئیات و واکنش نشان دادن به خواسته‌های مشتریان‌شان شهرت دارند.Source link

EnglishPersian