Select Pagep26 +%282%29

چند سالی است شعارهایی که سازمان جهانی برای WHO و سازمان خوار بار و کشاورزی ملل متحد (FAO) در روز جهانی غذا اعلام می‌کند نگاهی آینده نگر دارد و به نظر می‌رسد یک یادآوری به کشورها برای نگاه به آینده باشد که در بخش صنایع لبنی، در دستور کار قرار گرفتن این تذکرات ضروری‌تر به نظر می‌رسد.Source link

EnglishPersian