Select Page


دنیای‌اقتصاد: دولت ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی را در لایحه بودجه سال آینده حذف کرد و بیش از 100 هزار میلیارد تومان برای جبران هزینه‌ اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، خرید تضمینی گندم و یارانه نان اختصاص می‌دهد. انتشار این خبر یکشنبه گذشته نشان داد دولت عزم خود را برای آزادسازی در حوزه صنایع غذایی و دارویی جزم کرده و این موضوعی بود که از سال 97 تولیدکنندگان مختلف در این صنایع خواهان آن بوده و هستند.Source link

EnglishPersian