Select Page«برند»ها در بازار فروش هنگامی که به مرحله «تغییر قیمت» می‌رسند به یکی از دو شکل رایج، این تصمیم را در فرآیند تولید و فروش اعمال می‌کنند. اغلب به شکل «بی‌ سر و صدا» قیمت محصول را افزایش می‌دهند که بازتاب آن نزد مشتری، «سلب اعتماد از محصول و شرکت» است. اما در شکل دوم، «نفع مشتری از افزایش قیمت» با پیام صریح به سه روش در بازار اعلام می‌شود.Source link

EnglishPersian