Select Page


دومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

پوستر دومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

دومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۷۴ توسط پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، در شهر تهران برگزار گردید.Source link

EnglishPersian