Select Page


دنیای‌اقتصاد: بر اساس تجزیه و تحلیل وب‌سایت Emergen Research، ارزش بازار جهانی روبات‌های کشاورزی تا سال 2027 به 24/ 37 میلیارد دلار خواهد رسید. این شرکت یک موسسه مشاوره استراتژی و تحقیقات بازار در حال رشد است که دارای پایگاه دانش جامعی از فناوری‌های پیشرفته و بالقوه بازارهای مختلف از جمله صنعت کشاورزی است که پیش‌بینی می‌شود در دهه آینده رواج بیشتری پیدا کنند.Source link

EnglishPersian