Select Page


بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزي، مواد غذائی، ماشین آلات و صنایع وابسته “ایران آگروفود ۲۰۲۱ با حضور صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صمت، دکتر زمانی مشاور وزیرصمت، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی تهران و جمعی از سفرای کشورهای خارجی افتتاح شد.

به گزارش اخبار نمایشگاه ها، نمایشگاه بین المللی ایران آگروفود با حضور ۲۷۶ شرکت و واحد توليدی داخلی و ۳۰ شرکت خارجی يا نمايندگي هاي آنان با رعایت پروتکل های بهداشتی به مدت 4 روز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران سالن های ۵، ۶،۷ ، ۸-۹، ۳۵، ۳۸ و فضاي باز سالن هاي يادشده برگزار می شود.

این نمایشگاه با اهدافی چون ارتقاء سطح دانش فنی و فناوری و تبادل اطلاعات روز در موضوعات و تم های نمايشگاه، معرفی توانمنديها و پيشرفت های کشورمان در زمينه های صنعت موضوعی نمايشگاه ، ارتقاء سطح مبادلات تجاری کشور در جهت توسعه صادرات غير نفتی کشور، آشنائی شرکت کنندگان و بازديدکنندگان متخصص از نمايشگاه با آخرين دست آوردهای علمی و صنعتی شرکت کنندگان و تولید کنندگان داخلی و خارجی در زمينه های موضوعی نمايشگاه، تشويق و ترغيب توليد كنندگان براي رقابت سالم و هدفمند در عرصه اين صنعت و ايجاد فضا جهت ارتباط مستقيم توليد كنندگان با متخصصین برگزار می شود.

 Source link

EnglishPersian