Select Page1399091814145746321775164+copy

تحقیق و توسعه در هر صنعتی می‌تواند چشم‌اندازهای جدیدی را پیش‌روی تولیدکننده ایجاد کند و حتی منجر به رقابت‌پذیری در عرصه صادرات شود. اگر چه عمده شرکت‌های داخلی هنوز هم نتوانسته‌اند توجه و اعتماد مصرف‌کننده داخلی را به خود جلب کنند، اما برخی توانسته‌اند با پشتوانه کیفیت‌محوری در تولید، محصولات‌شان را در بازار رقابتی صادر کنند.Source link

EnglishPersian