Select PageDesktop

در خانه‌های ویلایی، نردبان وسیله‌ای بود برای رسیدن به پشت بام. نردبان‌های قدیمی نیز همگی جنس چوبی داشتند. هر چند با رواج نرده‌های فلزی و راه پله‌های داخل خانه، نیاز به آن نردبان‌ها کمرنگ شد، اما در آپارتمان‌ها با نیازهای جدیدی مواجه هستیم که وجود یک نردبان کوچک در هر خانه را ضروری می‌کند. نیازهایی همچون تمیز کردن شیشه‌ها، تعویض لامپ‌های سوخته و جابه‌جایی وسایل در فضاهایی مانند بالای کابینت و نصب و جمع کردن پوشش زمستانی دریچه‌های کولر. همین نردبان‌های کوچک را می‌توان در مغازه‌ها نیز مشاهده کرد که کارکردهایی مشابه دارند.Source link

EnglishPersian