Select Pagep25+%282%29

همه شرکت‌های فعال در حوزه حمل و نقل بین‌المللی با گرفتاری‌های متعددی مواجه هستند که یکی از آنها مربوط به تامین ارز است و دولت هیچ راهکار ارزی در این مورد تدارک ندیده است. اگر این امکان وجود داشته باشد که از صرافی‌ها رسید قانونی اخذ و ارز مورد نیاز برای تجارت تهیه شود، بسیار مطلوب است اما چنین امری محقق نشده است و امکان تسویه‌حساب تجار با طرف خارجی وجود ندارد. در چند سال اخیر کارشناسان انجمن نیز صحبت‌های بسیاری را مطرح و جلسات متعددی را برگزار و حتی با نمایندگان مجلس و مسوولان بانک مرکزی مذاکره کرده‌اند، اما هیچ خروجی مثبتی به همراه نداشته و این مساله ضربه بزرگی را به این صنعت وارد می‌کند.Source link

EnglishPersian