Select Page


شاخص قیمت مواد غذایی فائو ظرف ماه دسامبر 2021 نسبت به ماه نوامبر افت 66/ 0درصدی داشت؛ با این حال، این شاخص نسبت به دسامبر سال قبل صعود 23درصدی داشته و در ماه دسامبر 3/ 6‌درصد بالاتر از میانگین سالانه شاخص مواد غذایی در سال 2021 قرار گرفت. به این ترتیب، روند صعود قیمت اغلب مواد غذایی در ماه دسامبر متوقف شده؛ اما همچنان قیمت‌ها در اوج قرار دارند و برآورد می‌شود سطوح بالای قیمتی در سال 2022 نیز حفظ شود. صعود نرخ انرژی و به‌‌‌خصوص گاز طبیعی در دنیا ظرف سال 2021 به اوج‌‌‌گیری بهای کودهای شیمیایی به‌‌‌عنوان یکی از نهاده‌‌‌های اصلی تولید منجر شد و با افزایش هزینه تولید، زمینه اوج‌‌‌گیری قیمتی نرخ محصولات کشاورزی را رقم زد. با توجه به پایان نیافتن بحران انرژی در دنیا و حفظ سطوح قیمتی بالا برای گاز طبیعی در کشورهای اروپایی که برآورد می‌شود تا پایان زمستان در نیم‌کره‌ شمالی ادامه داشته باشد، نمی‌‌‌توان منتظر کود شیمیایی ارزان بود.Source link

EnglishPersian