Select Page


اثر کرونا هنوز در بازار محصولات کشاورزی دیده می‌شود تا جایی که می‌توان گفت در هفته‌های اخیر شاهد رشد قیمت‌ها هستیم. دلیل اصلی افزایش نرخ تاکنون شیوع مجدد پاندمی کرونا بوده که به کاهش دسترسی کشاورزان به مزارع منتهی شده که کاهش حجم تولید و رشد قیمت‌ها تاکنون اولین خروجی این وضعیت بوده است. اما در کنار آن باید به کاهش نسبی بارش اشاره کرد که خود یک عامل محدودکننده در بسیاری از بازارهای محصولات کشاورزی بوده و هست و به‌نظر می‌رسد هنوز نمی‌توان به افت قیمت‌ها چندان خوش‌بین بود. این وضعیت در ایران و اقصی نقاط جهان شرایط نسبتا مشابهی دارد که خروجی آن تاکنون رشد نرخ بوده است. به‌عنوان مثال کاهش ۵/ ۴درصدی حجم تولید محصولات کشاورزی کشورمان در بهار سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به گزارش مرکز آمار زنگ خطر مهمی است که نشان می‌دهد خشکسالی بر بازار محصولات کشاورزی اثر واقعی گذاشته است. حال در شرایطی که در فصل برداشت محصولات کشاورزی قرار داریم باید این وضعیت را مهم ارزیابی کرد؛ زیرا تاثیر مستقیمی بر مصرف‌کننده نهایی بر جای گذاشته و می‌توان گفت که ممکن است به یک ریسک پنهان در بازارهای داخلی تبدیل شود.Source link

EnglishPersian