Select Page


بسیاری از شرکت‌ها اجرای پروژه‌های تحول دیجیتال را با هدف افزایش بهره‌وری، کارآیی و سود دنبال می‌کنند. برخی از پروژه‌ها تغییرات گسترده‌ای را شامل می‌شوند که اتوماسیون و کارهایی را که پیش‌تر به صورت دستی انجام می‌شد در بر می‌گیرد. در حالی که برخی دیگر به دنبال جایگزینی فناوری قدیمی با سیستم‌های نوین و به روز شده هستند.Source link

EnglishPersian