Select Page


تصور کنید باید جزئیات یک پروژه را در محیط کار ارائه کنید و بعد از تمام شدن آن، یک همکار رک، ایده‌های شما را به چالش می‌کشد. آیا: درگیر یک بحث دوستانه در مورد مزیت‌های هر مبحث می‌شوید، یا

با موافقت کردن با او یا عوض کردن بحث، از درگیری احتمالی اجتناب می‌کنید؟

روش برخورد شما با چنین موقعیت‌هایی، احتمالا بر میزان درآمد شما تاثیرگذار است.Source link

EnglishPersian