Select Pagep18+copy

موزه‌‌‌های هنر معاصر و موزه‌‌‌های شخصیتی می‌‌‌تواند شبکه هنر معاصر را شکل دهد. این شبکه نه تنها در جذب گردشگران خارجی موثر است بلکه توان تحول در فضای داخلی را دارد و قادر است شبکه توریسم هنری را در کشورمان ایجاد کرده و آن را رونق دهد.Source link

EnglishPersian