Select Pagep29 03

دنیای‌اقتصاد: شناسایی ریسک‌ها و آسیب‌های بنادر حیاتی کشور در راستای افزایش ایمنی است. مدیر ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست سازمان بنادر و دریانوردی، مهم‌ترین اقدامات در حوزه بحران و پدافند غیرعامل در بنادر کشور را تشریح کرد و گفت: برای اینکه بنادر کشور ایمن باشند و مورد اتفاقات ناگوار و بحران‌ساز توسط دشمنان قرار نگیرند، باید تدابیر مناسبی اندیشیده شود و به همین منظور مطالعات تفصیلی حوزه پدافند غیرعامل در راستای شناسایی ریسک‌ها و آسیب‌های بنادر مدنظر قرار می‌گیرد و راهکارهای مناسب تدوین و پروژه‌ها تعریف می‌شود.Source link

EnglishPersian