Select PageUntitled 1

واقعیت این است که طی 40 سال اخیر، با وجود تحریم‌های تجاری و ارزی، کمبود منابع مالی، وضعیت نه‌چندان مناسب اقتصادی، تلاش‌های بسیاری در جهت توسعه این صنعت در زیرساخت‌ها، تامین ناوگان و… انجام شده و توفیقاتی نیز حاصل شده که از نتایج این تلاش‌ها می‌توان 6 برابر شدن تعداد کشنده‌ها، 7/ 1 برابر شدن واگن‌های باری و 5/ 2 برابر شدن طول خطوط را نام برد. ولی ملاحظه می‌شود که حجم جابه‌جایی بار متاثر از تغییرات فاکتورهای فوق به طور متناسب تغییر نکرده که در وهله نخست عدم استفاده بهینه از امکانات و منابع در اختیار در ذهن متبادر می‌شود که با بررسی دقیق‌تر این موضوع نیز تایید می‌شود.Source link

EnglishPersian