Select Pageبانک ملت در سال 1358 و با ادغام 10 بانک و سرمایه اولیه 5/ 33میلیارد ریال تشکیل شد. این بانک در سال 1387 به سهامی‌عام تبدیل و در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد. امروز سرمایه ثبت شده این بانک به بیش از 207هزار میلیارد ریال رسیده است و 20‌درصد از منابع بانکی کشور را به خود اختصاص داده است. ارزش بازار این بانک تا به امروز حدود 818‌هزار میلیارد ریال است و با میانگین معامله 270 میلیون برگ سهم در روز، درلیست سهام بزرگ و شاخص‌ساز بورس قرار دارد.Source link

EnglishPersian