Select Page


دنیای اقتصاد: بانک صادرات ایران با تعیین نرخ تسعیر ارز برای سال مالی ۹۹ از افزایش 5/ 847میلیارد تومانی زیان ناشی از آن نسبت به گزارش‌های قبلی و پیش‌بینی 1/ 3هزار میلیارد تومانی آن خبر داد.Source link

EnglishPersian