Select Page


احتمال آغاز یک دوره رکود صنعتی وجود دارد که در آمارهای اقتصادی بر مبنای داده‌‌‌های ماه‌‌‌های قبل قابل رهگیری است. آمار معاملات مواد اولیه در بورس‌کالا نیز همین سیگنال را ارائه می‌کند؛ آن‌‌‌هم در شرایطی که پتانسیل تعمیق آن ایجاد شده است. عقبگرد تقاضا در روزهای سرد سال برای بسیاری از بازارها منطقی است، ولی شرایط فعلی نشان می‌دهد رکود صنعتی از بستر معاملات مواد اولیه در حال خودنمایی است و احتمال ایجاد ریسک اقتصادی دیگر در فاز تولید وجود دارد.Source link

EnglishPersian