Select Pagep26 +%284%29

دنیای‌اقتصاد: افزایش قیمت روغن و کمبود نسبی آن در بازار از اواسط سال ۹۹ آغاز شد. در این میان، افت و خیز عرضه روغن و قیمت آن طی یک‌سال گذشته، مردم را در تهیه این ماده غذایی با مشکل همراه کرده و از جمله کالاهایی بوده که مدتی، مردم برای تامین آن صف می‌کشیدند.Source link

EnglishPersian