Select Page


دنیای‌اقتصاد: امسال 70 هزار تن پسته از سال‌های قبل کمتر داریم درصورتی‌که سال گذشته نزدیک به 230 هزار تن پسته تولید شد. همچنین محصول و جوانه‌های سال آینده نیز براثر تغییرات اقلیمی از بین رفته و امسال حفظ بازار و مدیریت دشوار است که حمایت دولت را می‌طلبد. دبیر کل انجمن پسته ایران با بیان مطلب فوق گفت: قیمت‌ پسته از خرداد روند صعودی داشته و دلیل آن نیز افزایش قیمت پسته کشورهای رقیب بود. قیمت جهانی پسته باید مشخص شود که براساس آن قیمت پسته دوباره تغییر و به‌احتمال‌زیاد قیمت پسته بیشتر خواهد شد. حسین رضایی گفت: امسال 70 هزار تن پسته از سال‌های قبل کمتر داریم درصورتی‌که سال گذشته نزدیک به 230 هزار تن پسته تولید شد. به‌طوری‌که محصول و جوانه‌های سال آینده نیز براثر تغییرات اقلیمی از بین رفته و امسال حفظ بازار و مدیریت دشوار است که حمایت دولت را می‌طلبد. انجمن ملی پسته آمار دقیق پسته را امسال بعد از پایان برداشت، در آبان ماه اعلام خواهد کرد اما تخمین ما بر 140 تا 150 هزار تن پسته است.Source link

EnglishPersian