Select Page


دنیای‌اقتصاد: گفته می‌شود با افزایش قیمت برنج در 5 سال گذشته سرانه مصرف این محصول چیزی بیش از 50درصد کاهش یافته و این در حالی است که مشکلات ارزی از یکسو و شعارهای حمایت از برنج ایرانی از سوی دیگر باعث شده در خلال 3 سال اخیر واردات این محصول بین 60 تا 70درصد افت را تجربه کند.Source link

EnglishPersian