Select Pageدفترکار ترکیبی چیست؟ دفترکار ترکیبی یک الگوی شرکتی است که در آن برخی از کارمندان دائم در دفترکار، کار می‌کنند، برخی از راه دور کار می‌کنند وکسانی هستند که دفترکار و کار را با هم ترکیب و از خانه کار می‌کنند. ایده یک دفترکار ترکیبی چیز جدیدی نیست، در چند سال گذشته برخی از شرکت‌ها حتی پیش از آنکه محدودیت‌های قرنطینه‌ای به جریانی غالب تبدیل شود این الگو را تمرین کرده‌اند.Source link

EnglishPersian