Select Page


همه ما معتقدیم که بهترین هستیم و هیچ کس در دنیا به خوبی ما نیست؛ هر چند که هیچ‌گاه درست بودن این ادعا را مورد آزمایش قرار نداده‌ایم. این موضوع درباره مدیران تازه نفس و جوانی که به تازگی پا به عرصه مدیریت گذاشته‌اند بیشتر مصداق پیدا می‌کند و تقریبا تمام آنها بر این اعتقادند که هم خودشان ممتاز و فوق‌العاده هستند و هم ایده‌هایی که در ذهنشان دارند بهترین و ارزشمندترین ایده‌های دنیاست. با این همه باید دانست ایده‌هایی دارای ارزش و تاثیرگذاری کاملی هستند که از ویژگی‌های بارزی برخوردار باشند و تنها در این صورت است که می‌توان به ایده‌های خلاقانه و نوآورانه مدیران لقب «ایده‌های ناب» را داد. تنها کسانی می‌توانند ادعا کنند ایده‌های مدیریتی‌شان دارای تمام خصوصیات یک ایده ناب است که توانسته باشند آن ایده‌ها را به محصولات و خدمات درجه یک و مورد اقبال عمومی در بازارها تبدیل کرده باشند.در ادامه به هفت نکته آموزنده و کلیدی درباره ایده‌های برتر و ایده‌هایی که می‌توانند ارزشمند باشند و ارزش آفرینی کنند اشاره خواهد شد:Source link

EnglishPersian