Select Pageدر شرایط ابهام و انزوا، افراد به دنبال راهنمایی گرفتن و به ثبات رسیدن هستند. در محیط کار، آنها معمولا سراغ مافوق‌های خود می‌روند. برای مدیران سخت است که همه این انتظارات را برآورده کنند و مدیریت کردن از راه دور، وظیفه‌ای است که کمتر مدیری برای آن آماده بوده است. تسط داشتن بر فضایی که کارکنان شما هم در آن کار می‌کنند و هم زندگی، سخت‌تر است و وقتی آنها را دائما نمی‌بینید، نمی‌دانید با چه چالش‌هایی ممکن است مواجه شوند. همه اینها احتمال بروز سوءتفاهم‌ها را افزایش می‌دهند و می‌توانند فشار مضاعفی بر روابط تیمی وارد کنند.Source link

EnglishPersian