Select Pagep23 01

اگر سوال «قیمت این چند است؟» درباره یک محصول باشد، اغلب با یک برچسب قیمتی به آن پاسخ داده می‌شود. اگر درباره یک خدمت باشد، با یک امتیاز همراه است. به عنوان یک مشتری، با خودتان فکر می‌کنید آیا این محصول یا خدمت به این قیمتی که گفته شده می‌‌ارزد یا نه.Source link

EnglishPersian