Select Pagep22 02+copy

صادرات کالا از ایران به سوریه یکی از فرصت‌های استثنایی برای تولید و تجارت بسیاری از کارخانه‌های کوچک و بزرگ در کشور است. حال در شرایطی که پتانسیل آغاز این ارتباط تجاری از بستر یک بازار رسمی همچون بورس‌کالا کلید خورده است، می‌توان به موفقیت‌های آن بیش از شرایط مرسوم امیدوار بود. اینکه بورس‌کالا بتواند بسیاری از سرعت‌گیرهای فعلی تجارت بین دو کشور را تعدیل و تسهیل کند، نکته بسیار مهمی است که شاید تنها از عهده این بازار رسمی برآید. حمایت واقعی از حمل‌ونقل، تخلیه و بارگیری حل و فصل تشریفات و موانع گمرکی و انتقال ارز حاصل از صادرات، مواردی است که به کمک بورس‌کالای ایران امکان شکوفایی دارد. این موارد به این معنی است که از این پس فضای جدیدی در خصوص صادرات، به‌خصوص صادرات مواد اولیه و محصولات میانی به سوریه ایجاد خواهد شد.Source link

EnglishPersian