Select Page


ساخت پاویون جمهوری اسلامی ایران در اکسپو دوبی پس از 8 ماه تکمیل شد.

به گزارش اخبار نمایشگاه ها، پاویون جمهوری اسلامی ایران که در بین 8 پاویون برتر این رویداد قرار گرفته است روز دهم مهرماه توسط وزیر صمت از طریق ویدئوکنفرانس افتتاح خواهد شد.

رویداد جهانی اکسپو با شعار “پیوند افکار و ساخت آینده” برگزار با حضور بیش از ۱۹۸ کشور در سه زون “منطقه” مختلف (فرصت‌ها، تحرک و پایداری) در فضای ۴۳۸ هکتار برگزار خواهد شد.

پاویون ج.ا.ایران ایران در زون تحرک و در کنار پاویون کشورهای فرانسه و شیلی قرار دارد، همچنین شعار پاویون ج.ا.ایران در اکسپوی ۲۰۲۰ دوبی، ایران تمدن کهن و استوار تنوع اقوام و میزبان ملت‌ها است.Source link

EnglishPersian