Select Page


بانک صادرات با نرخ ترجیحی به ۷۰۰ پرستار تسهیلات پرداخت می‌کند. مدیرعامل بانک صادرات ایران در جریان دیدار از بیمارستان شهدای گمنام و درمانگاه تخصصی خیریه آودیسیان، از پرداخت تسهیلات به ۷۰۰نفر از پرستاران شاغل در مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به قید قرعه با نرخ ترجیحی، بازپرداخت بلندمدت و بدون ضامن خبر داد.Source link

EnglishPersian