Select Pageمدیران «آنالوگ» در حوزه منابع انسانی به پایان راه رسیده‌اند. تعریف کلیشه‌ای از مدیریت منابع انسانی به‌صورت انجام امور اداری پرسنل -حضور و غیاب- در شرکت‌هایی که از حداقل امکانات اتوماسیون بهره می‌برند هم دیگر کاربرد ندارد. مدیران منابع انسانی در دوراهی «مطیع کارفرما» یا «حامی کارکنان» قرار دارند؛ اما انتخاب اولی به زیان کارفرما تمام می‌شود. مدیر محبوب 6 وظیفه دارد.Source link

EnglishPersian