Select Page


در پی چاپ خبری در «دنیای‌اقتصاد» با عنوان «خودداری هما از خرید شبیه‌ساز پرواز ATR» در 19 آبان‌ماه، هواپیمایی جمهوری اسلامی پاسخی به شرح زیر به روزنامه ارسال کرد. نمایندگی شرکت اکسیس در اسفند سال 1399 پیشنهادی برای سرمایه‌گذاری خرید شبیه‌ساز ATR72-600 را به هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» ارائه کرده است.Source link

EnglishPersian