Select Page


هر مدیری، به ویژه مدیران تازه‌کار و کم‌تجربه، ممکن است در ابتدای راه مدیریتی خود دچار اشتباه شوند و این کاملا طبیعی است و نباید به مدیران از این جهت خرده گرفت، اما مشکل از آنجا آغاز می‌شود که مدیران خطاکار که مسیر نادرستی را انتخاب کرده‌اند، حتی با وجود آگاهی از اشتباه بودن رویکرد مدیریتی‌شان به روال نادرست خود ادامه دهند و از تغییر دادن روش مدیریتی خود اجتناب کنند که اگر چنین کنند عمر مدیریتی‌شان به احتمال زیاد کوتاه خواهد بود و دیر یا زود باید جای خود را به مدیر جدیدی بدهند، اما اگر این دسته از مدیران، به موقع نسبت به اشتباه بودن رویه مدیریتی خود آگاهی یابند و درصدد جبران اشتباهات سابق‌شان برآیند، آنگاه می‌توان امیدوار بود در آینده به مدیرانی توانمند و بزرگ تبدیل شوند و این اتفاقی است که برای بسیاری از مدیران موفق امروز افتاده است. در ادامه به دو مورد از داستان‌های این‌گونه مدیران اشاره خواهد شد.Source link

EnglishPersian