Select Page


از جنبه‌های مختلف، ترسناک‌ترین بخش کارآفرینی موفقیت است؛ زمانی که به مقصد و هدف خود می‌رسید. چرا که از آن به بعد، کارهای‌تان واقعا شروع می‌شود. چه تصمیمی باید بگیرید؟ گام بعد چیست؟ اکنون چه باید کرد؟ آیا به حرکت ادامه خواهید داد یا از صفر شروع می‌کنید؟ آیا هدفی دارید که شما را به جلو بخواند یا دور خود خواهید چرخید؟ چه چیزی ساخته‌اید؟ چقدر بزرگ است؟ با چه ابزاری و چرا؟ رسیدن به آن مرحله کار آسانی نیست. با این حال، اضطراب موفقیت، کارها را دشوارتر هم می‌کند. چه هدفی باعث می‌شود که خود را در معرض این مشکلات جدید و شاید از دست دادن هویت خود قرار دهید؟Source link

EnglishPersian