Select Page


پس از کش و قوس های فراوان و حدود دو سال بلاتکلیفی برگزارکنندگان، سایت دارن و غرفه سازان، بلاخره مشکل جدی عدم برگزاری رویدادهای نمایشگاهی حل شد.

ساعتی قبل وزارت کشور اجازه رسمی برگزاری نمایشگاه های تخصصی در سراسر کشور را صادر کرد. در متن نامه وزارت‌ کشور به نمایشگاه بین‌المللی تهران آمده است:

جناب آقای زمانی

مشاور محترم وزیر و مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی

با احترام، بازگشت به نامه شماره ۱۴۴/۴۴/۱۱۰۷۲ مورخ ۱۴۴/۰۶/۲۳ با موضوع «آغاز مجدد فعالیت نمایشگاه های تخصصی طبق تقویم پیوست» با عنایت به اخذ نظر موافقت نماینده محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ مقرر گردید:

نمایشگاه های تخصصی در تمامی مراکز رسمی نمایشگاهی در سراسر کشور از اول مهر ۱۴۰۰ با رعایت پروتکل های بهداشتی مربوطه (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و تحت نظارت دستگاه های متولی شروع به فعالیت نمایند. شایان ذکر است در صورت تغییر در وضعیت شیوع بیماری اقدامات بعدی طبق نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا صورت می پذیرد.

نمایشگاه+صنعتSource link

EnglishPersian