Select Page


اگر کسب‌وکارها را بتوان موجوداتی زنده تصور کرد، نظریه تکامل را هم می‌تواند برای‌شان وارد دانست. نظریه تکامل مدرن، به طور کل به دو مکتب فکری تقسیم می‌شود. در یک طرف، تدریج‌گرایانی مانند چارلز داروین قرار دارند که تغییر و تکامل مشهود گونه‌های زنده را ناشی از مجموعه‌ای تدریجی از تغییرات کوچک‌تر در مدت زمانی طولانی می‌دانند.Source link

EnglishPersian