Select Page
1400 06 20 004%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D8%8C %D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9 %D9%88 %D9%85%D8%A8%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86

منسوجات، پوشاک و مبلمان

مشاوره مدیریت منسوجات، پوشاک و مبلمان

…………………………………………………….

 

 

 

 

 

پیشنهاد ما

1400 06 17 خدمات مشاوره استراتژی 004

مشاوره استراتژی

1400 06 17 خدمات مشاوره عارضه یابی 006
1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت برند 002
1400 06 17 خدمات مشاوره Business Model 005

مشاوره

Business Model

1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت محصول 003

مشاوره مدیریت محصول

1400 06 17 خدمات مشاوره Marketing Plan 003

مشاوره

Marketing Plan

1400 06 17 خدمات مشاوره قیمت گذاری 003
1400 06 17 نوآوری 003 scaled

نیاز روز نوآوری

1400 06 17 کارآفرینی 007

نیاز روز کارآفرینی

1400 06 17 عارضه یابی 002

نیاز روز عارضه‌یابی

1400 06 17 پسا کرونا 002

نیاز روز پسا کرونا

1400 06 17 محیط زیست 003

نیاز روز محیط زیست

1400 06 19 ادج استراتژی 002

نیاز روز Edge Strategy

ادغام و تملک

ادغام و تملک با 3 رویکرد ارزیابی و ارزش گذاری

ادغام و تملک با 3 رویکرد ارزیابی و ارزش گذاری ادغام و تملک شرکت ها و کسب و کارها (M&A) نقش مهمی در چشم انداز هر هولدینگ و...
مدل عملیاتی شرکت های هلدینگ و مادر تخصصی - https://businesstk.com/

مدل عملیاتی شرکت های هلدینگ و مادر تخصصی

مدل عملیاتی شرکت های هلدینگ و مادر تخصصی   عوامل موثر بر ساختار سازمانی مدل های عملیاتی شرکت های هلدینگ ساختار سازمانی تحت...
سیستم مدیریت برند

سیستم مدیریت برند و نوآوری براساس بازار و عملکرد شرکت

سیستم مدیریت برند و نوآوری براساس بازار و عملکرد شرکت تاثیر قابلیت حسگری بازار بر عملکرد شرکت با نقش میانجی نوآوری و سیستم...
[instagram-feed captionlinks=true]
EnglishPersian