Select Page
1400 06 20 004%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D8%8C %D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9 %D9%88 %D9%85%D8%A8%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86

منسوجات، پوشاک و مبلمان

مشاوره مدیریت منسوجات، پوشاک و مبلمان

 

مشاوره مدیریت نساجی

صنعت نساجی شامل همه مراحل تولید الیاف، تبدیل الیاف به نخ، تبدیل نخ به پارچه و همچنین شامل فرایندهای تکمیلی انجام‌شده بر روی پارچه مانند رنگرزی، چاپ و دوزندگی می‌شود.

اگرچه صنعت نساجی نخست تنها محدود به تولید، ادامه …

 

مشاوره مدیریت پوشاک

صنعت پوشاک انواع تجارت و صنایع مختلف را در طول زنجیره تولید و ارزش پوشاک در بر می‌گیرد. این صنعت از صنعت نساجی (تولیدکنندگان پنبه، پشم، خز و الیاف مصنوعی) تا تزئینات و گلدوزی، صنعت مد تا خرده‌فروشان پوشاک و تجارت عمده انواع ادامه …

 

مشاوره مدیریت مبلمان

مشاوران مدیریت مبلمان با شناسایی نیازهای صنعت مبلمان به راحتی موجب ارتقاء ماژول‌های مدیریت شرکت و کارخانه را می شوند، که بر مدیریت زمان و ایده‌آل‌های کارآمد آن تأکید و ادامه…

 

 

 

 

 

 

پیشنهاد ما

1400 06 17 خدمات مشاوره استراتژی 004

مشاوره استراتژی

1400 06 17 خدمات مشاوره عارضه یابی 006
1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت برند 002
1400 06 17 خدمات مشاوره Business Model 005

مشاوره

Business Model

1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت محصول 003

مشاوره مدیریت محصول

1400 06 17 خدمات مشاوره Marketing Plan 003

مشاوره

Marketing Plan

1400 06 17 خدمات مشاوره قیمت گذاری 003
1400 06 17 نوآوری 003 scaled

نیاز روز نوآوری

1400 06 17 کارآفرینی 007

نیاز روز کارآفرینی

1400 06 17 عارضه یابی 002

نیاز روز عارضه‌یابی

1400 06 17 پسا کرونا 002

نیاز روز پسا کرونا

1400 06 17 محیط زیست 003

نیاز روز محیط زیست

1400 06 19 ادج استراتژی 002

نیاز روز Edge Strategy

مجمع شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی 06 شهریور 1401

مجمع شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی 06 شهریور 1401

مجمع شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی 06 شهریور 1401 تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به...
ممیزی استاندارد ایزو 10002 - businesstk.com

ممیزی استاندارد ایزو 10002

ممیزی استاندارد ایزو 10002   استاندارد ISO 10002 – رسیدگی به شکایات مشتری (ISO 10002:2014) امروزه در شرکت ها و کسب و کارها،...
واقع بینی استاندارد ایزو 10002 - businesstk.com

واقع بینی استاندارد ایزو 10002

واقع بینی استاندارد ایزو 10002   استاندارد ISO 10002 – رسیدگی به شکایات مشتری (ISO 10002:2014) امروزه در شرکت ها و کسب و...
EnglishPersian