Select Page

مدیریت هلدینگ و شرکت های تابعه

چگونه به عنوان سرپرست شرکت های تابعه، مدیریت هولدینگ را به خوبی انجام دهیم؟

امروزه اکثر هولدینگ ها و مراکز شرکتی در شرکت های هولدینگ و چندتجارتی در تلاش برای توجیه وجود و سرپرستی خود هستند.

بسیاری از مدیران واحدهای تجاری (Business Units) بر این باور هستند که کارکردهای گروه و روسای سطح برای هدایت و سرپرستی شرکت های تابعه گروه اغلب مانع تراشی و ایجاد محدودیت های زاید است تا کمک به ارتقا و بهبود آن ها و غالبا موجب هدررفت منابع می شود.

در نتیجه، هیئت‌مدیره‌ها و مدیران سطح شرکت هولدینگ و سرپرستان شرکت های تابعه، اغلب مطمئن نیستند که چگونه به بهترین نحو، عملکرد فرزندپروری و استراتژی های هولدینگ را برنامه ریزی و اجرا کنند.

سوالات متداول در خصوص مدیریت هولدینگ و شرکت های تابعه

در این راستا همواره چالش ها و سوالات متعددی برای مدیران سطح هولدینگ به وجود می آید که عبارتند از:

• آیا باید فعالانه تر در سبد کسب و کار خود مداخله کنند تا ارزش افزوده داشته باشند؟

• آیا باید عقب نشینی کنند و اجازه دهند خودمختاری در شرکت های تابعه، بیشتر شود؟

• چگونه باید رابطه بین مرکز و مدیریت هولدینگ و سایر شرکت ها و کسب و کارها را دقیقاً سازماندهی کنند؟

• مدیران هولدینگ باید روی کدام فعالیت های شرکتی، تمرکز کنند؟

• استراتژی فرزندپروری و سرپرستی هولدینگ برای شرکت های تابعه چگونه باید باشد؟

مدیریت هلدینگ

مدیریت هلدینگ و شرکت های تابعه

 

برای یافتن پاسخ های مناسب برای این سؤالات، روش ها و راه های متنوعی وجود دارد. استراتژی اشتباه سرپرستی در هولدینگ، ممکن است کارآفرینی را در واحدهای تجاری و شرکت های تابعه، تضعیف کند و پتانسیل ارزش آفرینی آن ها را به شدت کاهش دهد.

در مقابل، استراتژی سرپرستی هولدینگ موثر و مدیریت هولدینگ متناسب، ممکن است موقعیتی را ایجاد کند که در آن ارزش کل هولدینگ از جمع ارزش تک تک شرکت های تابعه، بیشتر باشد و برای یک شرکت چند کسب و کاری با شرکت های تابعه متعدد، امتیاز ارزش‌گذاری بیشتری ارائه دهد.

مزیت مدیریت مناسب و استراتژی مدیریت هولدینگ

از طرف دیگر، زمانی که استراتژی سرپرستی هولدینگ به صورت ویژه با نیازهای واحدهای تجاری (شرکت های تابعه) و پویایی محیط رقابتی آن تناسب داشته باشد، شرکت می‌تواند:

مزیت هولدینگ و سرپرستی را به دست آورد – که در آن مدیریت هولدینگ و مرکز شرکت نه تنها، ارزش شرکت های تابعه را حفظ می کند، بلکه ارزش بیشتری به واحدهای تجاری خود می‌افزاید.

به همین دلیل، بیش از آن که پرتفوی از بین برود، ارزش بیشتری نسبت به سایر مالکان بالقوه کسب و کار پیدا می کند.

پژوهش تخصصی در سطح مدیریت هولدینگ

برای شناسایی استراتژی‌های موفقیت‌آمیز سرپرستی شرکت های تابعه، استراتژی هولدینگ و شرکت‌های چند کسب و کاری، موسسه BCG به مطالعه فعالیت‌های ارزش‌افزا و تخریب‌کننده ارزش این شرکت‌ها در سراسر جهان، پرداخته است.

محور اصلی این پژوهش و تحقیق، نظرسنجی در مورد منابع ایجاد ارزش شرکتی است که برای مدیران عامل، مدیران مالی، و روسای عملیاتی حدود 900 شرکت از بزرگترین شرکت‌های متنوع دولتی و خصوصی ارسال شده است.

سه نتیجه کلی در خصوص استراتژی های مدیریت هولدینگ

با توجه به تجزیه-تحلیل های کمی و کیفی از این پژوهش ها در خصوص استراتژی و مدیریت هولدینگ، سه نتیجه کلی به دست می آید که عبارتند از:

• به همان اندازه که مدیریت هولدینگ و سرپرستی شرکت های تابعه بر خلق ارزش، تمرکز می کنند، باید بدانند که چگونه آن را از بین می برند. در این رابطه، توصیه باستانی، که به بقراط نسبت داده می‌شود، در مورد حرفه پزشکی به همان اندازه برای مدیریت هولدینگ و سرپرستی شرکت های تابعه صدق می‌کند: «اول، آسیب نرسانید».

• اگرچه تعداد کمی از شرکت‌های هولدینگ دارای استراتژی های صریح و موثر سرپرستی هستند، پژوهش ها و تحقیقات نشان می دهد که شش استراتژی متمایز سرپرستی در هولدینگ وجود دارد که اکثر شرکت‌ها به طور ضمنی از آن ها پیروی می‌کنند.

• با انجام چند مرحله ساده، مدیریت شرکت هولدینگ می تواند استراتژی سرپرستی شرکت های تابعه را به صورت ضمنی برای خود را شناسایی کند و اثربخشی این استراتژی را با توجه به صنعت و محیط رقابتی شرکت، ارزیابی کند و براساس توانمندی ها و نیازهای سبد کسب و کار خود، مناسب ترین استراتژی را انتخاب کند.

واحد مستقل خدمات مدیریت استراتژی

واحد مستقل خدمات مدیریت ریسک

واحد مستقل خدمات حسابداری مدیریت

واحد مستقل خدمات عارضه یابی و توسعه

خدمات مشاوره خرید، ادغام و مشارکت (M&A)

ادج استراتژی به عنوان نیاز روز

شرح مختصر:
مدیریت هلدینگ و مدیران سطح سرپرست شرکت های تابعه، اغلب مطمئن نیستند که چگونه به بهترین نحو، عملکرد فرزندپروری و استراتژی های هولدینگ را برنامه ریزی و اجرا کنند.

نویسندگان:
Matthias Krühler, Ulrich Pidun, and Harald Rubner
منبع:
BCG
ترجمه: BusinessTK

Keywords:
مدیریت هلدینگ

شرکت های تابعه
استراتژی هولدینگ
استراتژی سرپرستی
استراتژی سرپرستی هولدینگ

اجرای موفق برنامه ریزی فروش

اجرای موفق برنامه ریزی فروش در 8 مرحله

اجرای موفق برنامه ریزی فروش در 8 مرحله دریافت مشاوره از یک شرکت مشاوره مدیریت و برنامه ریزی فروش مزیت رقابتی جدی به کسب و کار و...
نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه

نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه

نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه • نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه مربوط به چه شرکت هایی می باشد؟• برای بهره وری...
[instagram-feed captionlinks=true]
EnglishPersian