Select Page

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک چیست؟

مدیریت ریسک بخشی ضروری از عملکرد مناسب و خوب مدیریتی است و به طور برجسته در دستور کار مدیران ارشد و واحدهای آموزشی شرکت ها و سازمان ها قرار دارد.

در حالی که مدیریت ریسک در تمام زمینه‌های فعالیت سازمانی و شرکتی اعمال می‌شود و تمامی حوزه های کسب و کار را در بر می گیرد، ارتباط آن به‌ویژه در رابطه با پروژه‌ها، به‌ویژه پروژه‌هایی با بخش فناوری اطلاعات یا سیستم‌ها، واضح تر می باشد.
و احتمالاً منصفانه است که بگوییم مدیریت ریسک، یکی از مهمترین مؤلفه مدیریت پروژه است.

این مقاله آموزشی مکمل موارد دیگری مانند مدیریت استراتژیک، مدیریت برنامه و مدیریت پروژه است و تمرکز خود را بر مدیریت ریسک به عنوان بخشی از یک رویکرد روشمند قرار می دهد.

چرا مدیریت ریسک مهم است؟

مدیریت ریسک اساساً در خصوص تصمیم گیری بهتر است. در آموزش های مدیریت، مانند هر محیط دیگری، نمی توان تصمیم گرفت که فقط ریسک کاهش یابد: این به سادگی یک گزینه در دنیای امروز نیست.

مدیریت ریسک در همه سازمان ها، شرکت ها و کسب و کارها وجود دارد و مسئله مهم این است که کدام ریسک را می پذیریم.
این مقاله به شما کمک می کند تا رویکرد خود را در قبال ریسک ارزیابی کنید و چند پیشنهاد عملی در مورد نحوه مدیریت ریسک هایی که سازمان و یا شرکت شما متحمل می شود ارائه می دهد.

چگونه می توانیم ریسک را مدیریت کنیم؟

با درک معنای «ریسک»، طیف نگرش‌های متفاوت نسبت به ریسک، و چارچوب فرآیندی اساسی برای مدیریت ریسک، نه تنها می‌توانیم ریسک‌های ناخواسته را کاهش دهیم، بلکه می‌توانیم چالش‌های موجود را به فرصت‌ها تبدیل کنیم.

با تعریف مفهوم مدیریت ریسک که برخی از قوانین اساسی و رویکردها را پوشش می‌دهد و الگوهایی را برای شروع کار ارائه می‌ شود و شما را قادر می‌سازد تا رویکرد مدیریت ریسک را متناسب با اهداف خود تنظیم کنید.

مفهوم و تعریف ریسک

در اکثر متدولوژی های مدیریت و مدیریت پروژه، ریسک به معنای بسیار منفی تلقی می شود. به طور کلی ریسک بر حسب مسائلی که ممکن است روی دستیابی به اهداف سازمان، شرکت و یا کسب و کار تأثیر منفی بگذارد تعریف می شود.
با ارائه تعریف مناسب از ریسک متوجه خواهیم شد که ریسک ممکن است همیشه منفی نباشد و تأثیر نامطلوبی نداشته باشد.

ریسک لزوماً مسئله یا فعالیتی نیست که اشتباه پیش می‌رود، بلکه صرفاً چیزی است که با آنچه انتظار داشته اید و یا برای آن برنامه‌ریزی کرده‌اید، متفاوت است و این دیدگاه امکان تبدیل ریسک ها را به فرصت های قابل استفاده در صورت مدیریت موثر فراهم می کند.

برای اینکه کمی دقیق تر باشیم، ریسک عبارت است از: “رویدادی در آینده (یا مجموعه ای از رویدادها) با احتمال وقوع و پتانسیل
– ضرر
یا
– تأثیر بر اهداف
که می تواند مثبت یا منفی باشد.

بنابراین دقیق تر بهتر است که مدیریت ریسک تنها در خصوص کاهش ریسک تصور نکنیم، بلکه به آن از منظر مدیریت ریسک برای ایجاد فرصت ها بپردازیم.

مفهوم مدیریت ریسک

مدیریت ریسک کاربرد سیستماتیک سیاست های مدیریتی، رویه ها و فرآیند های مربوط به فعالیت های تحلیل، ارزیابی و کنترل ریسک می باشد.
مدیریت ریسک عبارت از فرآیند مستند سازی تصمیمات نهایی اتخاذ شده و شناسایی و به‌کارگیری معیارهایی که می‌توان از آن ها جهت کاهش ریسک و یا رساندن ریسک تا سطحی قابل قبول استفاده کرد.

تعاریف مدیریت ریسک

تعریف مدیریت ریسک – مؤسسه مدیریت پروژه

مدیریت ریسک به عنوان یکی از دوازده سطح اصلی «کلیات دانش مدیریت پروژه» معرفی شده‌است.
در تعریف این مؤسسه، در این تعریف، مدیریت ریسک پروژه عبارت است از «کلیه فرآیند های مرتبط با شناسایی، تحلیل و پاسخگویی به هرگونه عدم اطمینان که شامل حداکثری نتایج رخدادهای مطلوب و به حداقل رساندن نتایج وقایع نامطلوب می‌باشد».

تعریف مدیریت ریسک – مؤسسه مهندسی نرم‌افزار

به عنوان یکی از سازمان‌های پیشرو در ارائه روش‌های جدید در مدیریت پروژه‌های نرم‌افزاری، به مدیریت ریسک پروژه به عنوان فرآیندی با ۵ فاز مجزا نگاه می‌کند (شناسایی، تحلیل، طراحی پاسخ، ردیابی و کنترل) که با یک سری عملیات انتقال ریسک مرتبط است.

تعریف مدیریت ریسک – بوهم

مدیریت ریسک فرآیندی شامل دو فاز اصلی است؛ فاز تخمین ریسک (شامل شناسایی، تحلیل و اولویت بندی) و فاز کنترل ریسک (شامل مراحل برنامه‌ریزی مدیریت ریسک، برنامه‌ریزی نظارت ریسک و اقدامات اصلاحی) می‌باشد.

بنا به اعتقاد فیرلی مدیریت ریسک دارای هفت فاز است:

1. شناسایی فاکتورهای ریسک
2. تخمین احتمال رخداد ریسک و میزان تأثیر آن
3. ارائه راهکارهایی جهت تعدیل ریسک‌های شناسایی شده
4. نظارت بر فاکتورهای ریسک
5. ارائه یک طرح احتمالی
6. مدیریت بحران
7. احیا سازمان بعد از بحران

تعریف مدیریت ریسک – چاپمن و وارد

یک فرآیند مدیریت ریسک را می توان بر اساس یک پروژه کلی را ارائه کرد که از نه فاز تشکیل شده‌است:

1. شناسایی جنبه‌های کلیدی پروژه
2. تمرکز بر یک رویکرد استراتژیک در مدیریت ریسک
3. شناسایی زمان بروز ریسک ها
4. تخمین ریسک‌ها و بررسی روابط میان آن ها
5. تخصیص مالکیت ریسک‌ها و ارائه پاسخ مناسب
6. تخمین میزان عدم اطمینان
7. تخمین اهمیت رابطه میان ریسک‌های مختلف
8. طراحی پاسخ‌ها و نظارت بر وضعیت ریسک
9. و کنترل مراحل اجرا.

تعریف مدیریت ریسک – کرزنر

مدیریت ریسک را باید به صورت فرآیند مقابله با ریسک تعریف نماییم و آن را شامل مراحل چهارگانه زیر می باشد
1. برنامه‌ریزی ریسک
2. ارزیابی (شناسایی و تحلیل) ریسک
3. توسعه روش‌های مقابله با ریسک
4. و نظارت بر وضعیت ریسک ها

متخصصان شرکت افق پویان توسعه آماده همکاری با شرکت ها برای ارائه انواع خدمات مدیریت ریسک می باشد.

واحد مستقل خدمات مدیریت ریسک

واحد مستقل حسابداری مدیریت

واحد مستقل خدمات مدیریت استراتژی

خدمات مشاوره استراتژی

ادج استراتژی به عنوان نیاز روز

شرح مختصر:
مدیریت ریسک در همه سازمان ها، شرکت ها و کسب و کارها وجود دارد و مسئله مهم این است که کدام ریسک را می پذیریم و از کدام ریسک باید اجتناب کنیم.

نویسندگان:
منبع:

Jisc

Wikipedia

ترجمه: BusinessTK

Keywords:
مدیریت ریسک
مدیریت ریسک چیست؟
مفهوم مدیریت ریسک
تعاریف مدیریت ریسک

 

نمایشگاه صنعت بسته بندی استانبول 2022

نمایشگاه صنعت بسته بندی استانبول 2022

نمایشگاه صنعت بسته بندی استانبول 2022 نمایشگاه صنعت بسته بندی استانبول( Eurasia Packaging Istanbul 2022 )   نمایشگاه صنعت...
شهرک صنعتی جی

شهرک صنعتی جی – استان اصفهان

شهرک صنعتی جی – استان اصفهان مشاوره شهرک صنعتی جی اصفهان مشاوره مدیریت شهرک صنعتی جی مساحت کل شهرک صنعتی جی حدود 310 هکتار است...
1400 06 17 خدمات مشاوره استراتژی 004

مشاوره استراتژی

1400 06 17 خدمات مشاوره عارضه یابی 006
1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت برند 002
1400 06 17 خدمات مشاوره Business Model 005

مشاوره

Business Model

1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت محصول 003

مشاوره مدیریت محصول

1400 06 17 خدمات مشاوره Marketing Plan 003

مشاوره

Marketing Plan

1400 06 17 خدمات مشاوره قیمت گذاری 003
1400 06 17 نوآوری 003 scaled

نیاز روز نوآوری

1400 06 17 کارآفرینی 007

نیاز روز کارآفرینی

1400 06 17 عارضه یابی 002

نیاز روز عارضه‌یابی

1400 06 17 پسا کرونا 002

نیاز روز پسا کرونا

1400 06 17 محیط زیست 003

نیاز روز محیط زیست

1400 06 19 ادج استراتژی 002

نیاز روز Edge Strategy

EnglishPersian