Select Page


شرکت‌ها مانند خانواده هستند. از بیرون، همه آنها شبیه یکدیگر و خسته‌‌‌کننده به نظر می‌‌‌رسند اما در درون، هر کدام از آنها به شکلی منحصربه فرد پیچیده‌‌‌اند. آنها روش‌های خاصی برای انجام امور دارند که برای هر کس دیگری عجیب است. آنها قوانین، سنت‌‌‌ها و ادبیات خاص خود را دارند که معنای زیادی برایشان دارند و شیوه‌‌‌های انجام فعالیت‌هایشان را نشان می‌دهد. آنها همچنین رقابت‌‌‌های داخلی عجیب و گاهی باندبازی‌‌‌هایی دارند. آنها مشکلات، عقده‌‌‌های حل نشده، اسرار و ستون فقراتی پنهان دارند. همچنین به دلیل تاریخ مشترکی که تمام اعضا پشت سر گذاشته‌‌‌اند، به تدریج هویتی مشابه یافته‌‌‌اند؛ آنها می‌توانند در اوقات خوش، خود را در این هویت مانند پرچمی خوش‌‌‌رنگ بپیچند. در دوران تلخ یا چالش‌‌‌برانگیز هم می‌توانند با اتکا به آنها به حل و مقابله با مشکلات مشترکشان برخیزند؛ گویا تمام اعضای شرکت باید برای ماموریتی واحد یا خطری خاص خودشان تلاش کنند.Source link

EnglishPersian